BeskæftigelsesIndikator DA-området 3. kvartal 2013

  • Fortsat fald i beskæftigelsen
  • Størst fald inden for fremstilling

På DA-området faldt beskæftigelsen 1,3 pct. fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. BeskæftigelsesIndikatoren viser dermed et fortsat fald i beskæftigelsen. Inden for fremstilling faldt beskæftigelsen 2,3 pct. fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen 0,6 pct., og inden for serviceprægede erhverv var faldet på 0,8 pct. over perioden. Fremstillingsvirksomhed er dermed den hovedbranche inden for DA-området, hvor faldet i beskæftigelsen var størst fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. BeskæftigelsesIndikatoren har vist et ubrudt fald for fremstillingsvirksomhed siden 1. kvartal 2008.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt viser BeskæftigelsesIndikatoren et fald i alle fem regioner. Størst var faldet i beskæftigelsen blandt virksomheder beliggende i Region Hovedstaden, hvor beskæftigelsen faldt 1,8 pct. fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. Næststørste fald i beskæftigelsen på regionalt niveau ses i Region Syddanmark, og det var på 1,6 pct. Blandt virksomheder beliggende i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland faldt beskæftigelsen henholdsvis 1,1 pct., 0,7 pct. og 0,5 pct. over perioden.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2012 og 3. kvartal 2013, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
21. november 2013
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabeller