Uddannelse kan være en vej for ledige

Af Erik Nielsen, formand, Kommunernes Landsforening og Henrik Bach Mortensen, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Når regeringen efter nytår kommer med sit udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen, vil uddannelse formentlig være et vigtigt element. Det er hævet over enhver tvivl, at en veluddannet arbejdsstyrke både er en samfundsøkonomisk fordel for Danmark og for den enkelte.

Danmark bruger da også flere ressourcer på uddannelse end noget andet land. De fleste penge bruger vi fornuftigt nok på gode ungdomsuddannelser, men vi bruger også flere ressourcer end andre på voksen- og efteruddannelse.

Opgaven med at give befolkningen et passende uddannelsesniveau skal som hovedregel løses i det ordinære uddannelsessystem på helt ordinære vilkår, hvor forsørgelsen er baseret på elevløn eller SU.

Imidlertid ændrer arbejdsmarkedet sig med stor hastighed i disse år. Konsekvensen er, at mange ufaglærte i dag ikke har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det kan derfor være fornuftigt, at nogle ufaglærte får tilbud om uddannelse som en del af indsatsen i jobcentrene, hvis uddannelsen giver konkrete kvalifikationer, som er efterspurgt konkret af virksomhederne.

For uddannelse er et dyrt redskab i beskæftigelsesindsatsen og skal bruges med omtanke, dér hvor netop uddannelse er den korteste vej fra ledighed til job. Desværre er der gennem tiden brugt mange penge på, at ledige kunne uddanne sig, uden at det har hjulpet den ledige i arbejde.

Derfor er det optimale, at uddannelse er målrettet et konkret job. Hvis det skal lykkes jobcentrene at få større effekt af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, skal jobcentrene styrke deres evne til at afkode virksomhedernes behov for medarbejdere med bestemte færdigheder. Viden som kan bruges, når der skal tages stilling til, hvilke ledige der skal tilbydes uddannelse, og hvilke tilbud de skal have.

KL og DA vil anbefale regeringen at nedlægge den ordning, som giver ledige ret til at vælge uddannelse i 6 uger. Det er en rettighed, som muliggør uddannelse med generelt og uklart mål, og som undersøgelser viser ikke giver en samlet positivt beskæftigelseseffekt. I stedet skal midlerne flyttes over på de redskaber, som har eller som kan dokumenteres at have en direkte effekt på, om ledige kommer hurtigt i job.

De, der mangler uddannelse, skal have uddannelse – og det skal som hovedregel ske i det almindelige uddannelses- og efteruddannelsessystem. De, der mangler job, skal have hjælp til at finde et job – og det skal ske i jobcentret, som også skal hjælpe med at vurdere, om konkret uddannelse til et konkret job er den brik, der skal til.

Bragt i Berlingske 2. december 2013