Middelmådigt dansk PISA-resultat

Trods flere års fokus på at løfte fagligheden i folkeskolen, har Danmark ikke rykket sig i OECD’s PISA-målinger. Undersøgelsen viser, at den kommende folkeskolereform skal løse en kæmpe opgave.

OECD har i dag offentliggjort PISA 2012. Undersøgelsen gennemgår resultaterne fra regne-, læse- og naturvidenskabelige test i OECD-lande.

PISA 2012 viser, at Danmark fortsat befinder sig i midterfeltet blandt OECD-lande.

Den danske PISA-score i matematik er faldet en anelse siden sidste test. Danmark er placeret på en 15. plads blandt OECD-landene.

I læsning er elevernes testresultater tæt på identiske med tidligere danske elevers PISA-resultater. Danmark indtager i PISA 2012 en 18. plads.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Middelmådige faglige folkeskoleresultater er et forvarsel om, at dansk økonomis fremtidige resultater også risikerer at blive middelmådige. Der er en direkte sammenhæng mellem dårlige PISA-resultater og utilfredsstillende fremtidig økonomisk vækst.

Vi har behov for, at Danmark sætter mere ambitiøse mål for folkeskolen. Folkeskolereformen skal måles og vejes på, om vores unge får det bedst mulige afsæt for deres videre uddannelse og arbejdsliv.

Vi er et af de lande i verden, der bruger flest penge på folkeskolen. Vi kan derfor også tillade os at have store krav til folkeskolens resultater.

Kravene om en langt højere kvalitet i erhvervsuddannelserne er heller ikke foreneligt med stagnation i folkeskoleresultaterne”.

Mere viden

PISA 2012 Results: What Students Know and Can do : Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I)

PISA 2012 Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed (Volume II)

PISA 2012 Results: Ready to Learn: Students' Engagement, Drive and Self-Beliefs (Volume III)

PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV)

OECD rapport: Lessons from PISA 2012

Resultatnotat fra Undervisningsministeriet

Den danske PISA Rapport: PISA 2012 - Danske unge i en international sammenligning

Den danske PISA Rapport pixi udgave: PISA 2012 undersøgelsen - En sammenfatning

Resultater af PISA 2012

Uddannelse
3. december 2013
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden
LINKS
Agenda: Danmark har ikke rokket sig ud af stedet trods 12 års indsats, viser ny PISA-måling