KonfliktStatistik 3. kvartal 2013

  • Fortsat historisk lavt konflikt-omfang på DA-området

I 3. kvartal 2013 var der 28 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.752 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 70,1 personer og var af 1,3 dags varighed. Knap 1.000 tabte arbejdsdage, svarende til 57 pct. af alle tabte arbejdsdage, havde baggrund i to arbejdsstandsninger. Konfliktomfanget for et 3. kvartal var det højeste siden 2008 men stadigvæk lavt historisk set.

Der var syv arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 3. kvartal 2013, hvilket svarer til 25 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 344 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 50,5 personer og var af 1,7 dags varighed.

Tabellen Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2009.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 3. kvartal 2013 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
4. december 2013
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version