Ledighed og arbejdsløshedsdagpenge, 2013

Rapporten i PDF-format

Indhold

Stadig lav ledighed

Store ledighedsforskelle

Rådighed og sanktioner

Højere ledighed blandt indvandrere og

efterkommere

Faldet ud af dagpengesystemet – og hvad så?

Arbejdsløshedsdagpenge i Danmark og 4 nabolande

Resumé

Ledigheden er i et historisk perspektiv fortsat relativ lav. I midten af 1990’erne var ledigheden tre gange så høj, som den er nu. Hver anden, der begynder at modtage dagpenge, er tilbage i job efter 6 måneder. 3F’s a-kasse har den højeste ledighed, mens Danske Sundhedsorganisationer har den laveste. Det er særligt a-kasser for offentligt ansatte, der har lav ledighed.

Selv om der er ca. 150.000 ledige, så er der stadig virksomheder, der oplever at det er svært at rekruttere medarbejdere. Det gælder også på områder som rengøring og blandt butiksassistenter, hvor mange tusinder ellers er ledige.

Ledigheden er højst blandt 25-29-årige, mens den er lavest for 16-24-årige efterfulgt af 50-64-årige. De økonomiske incitamenter til at tage et arbejde er markant større for 16-24-årige. Ledigheden er under krisen steget langt mere for 25-29-årige, end for øvrige grupper. Det er således ikke lykkedes for a-kasser og jobcentre at få nyuddannede til at søge job tilstrækkeligt geografisk og fagligt bredt.

Kommunerne bruger rådighedssanktioner 25 gange oftere, end a-kasserne. Men også inden for a-kasserne og kommunerne er der stor forskel. De tværfaglige a-kasser sanktionerer meget oftere, end de fagligt afgrænsede a-kasser. Blandt kommuner er der også meget store forskelle.

Rapporten kan bestilles hos Susanne Borvang på sub@da.dk

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
16. december 2013