Markant fald i unge uden praktikplads

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort praktikpladstallene for oktober 2013.

I alt er næsten 82.000 elever i gang med et hovedforløb i oktober 2013, hvilket svarer til niveauet for samme måned 2012. Heraf har mere end 9 ud af 10 elever indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Tallene viser også, at knap 4.900 elever søger en praktikplads for at kunne gennemføre et hovedforløb. Det er et fald på 14 pct. i forhold til oktober 2012. Ud af de 4.900 elever søger kun ca. 600 elever en praktikplads i uddannelser, hvor der ikke er mulighed for skolepraktik. Med andre ord er det alene 0,7 pct. af alle elever, der må skifte uddannelse for at kunne fortsætte på erhvervsskolerne.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg siger:

”Det er glædeligt, at antallet af elever, der søger en praktikplads, falder så markant. Samtidig er det vigtigt at hæfte sig ved, at stort set alle elever i dag kan gennemføre deres erhvervsuddannelse inden for det fag, de ønsker – enten på en virksomhed eller i skolepraktik.

Regeringen har med deres udspil til en reform af erhvervsuddannelserne sat fokus på erhvervsuddannelsernes betydning. Danmark har brug for dygtige faglærte. Det er derfor helt nødvendigt, at regeringen er indstillet på at give området et kvalitetsløft, så erhvervsuddannelserne står som et attraktivt tilbud for dygtige unge. Det er vejen til flere praktikpladser.”

Mere viden

Undervisningsministeriet: Praktikpladsstatistik oktober 2013

Uddannelse
9. december 2013
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden