Flere kan komme i arbejde med en bedre beskæftigelsesindsats

Arbejdsgiverne præsenterer nu deres oplæg til de kommende forhandlinger om en ny beskæftigelsesindsats. Carsten Koch-udvalget ventes at komme med sin rapport ved årsskiftet.

Arbejdsgiverne ønsker, at en kommende beskæftigelsesreform skal rette op på de største svagheder i den nuværende indsats:

  • Der er ledige, som hænger alt for længe fast i ledighed, fordi de ikke søger alle de job, de har mulighed for at varetage.
  • Jobcentrene har for lidt kontakt med de ledige og for lidt hånd i hanke med, om de ledige har effektive jobsøgningsstrategier.
  • Jobcentrene skal blive bedre til at bruge de redskaber, der virker bedst til at få ledige i job.
  • Jobcentrene skal kende jobmarkedet langt bedre, så de mere effektivt kan hjælpe de ledige. Det kræver en langt tættere kontakt med virksomhederne.

Regeringen har nedsat et udvalg under ledelse af Carsten Koch, der ved årsskiftet skal komme med et oplæg til en udvikling af beskæftigelsesindsatsen.

Betingelserne er gode for at udøve beskæftigelsesindsats på et af Europas mest dynamiske arbejdsmarkeder. Det er helt almindeligt at skifte job, og mere end 700.000 jobskift om året skaber gode muligheder for ledige.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Arbejdsgiverne forventer, at beskæftigelsesindsatsen fremover vil bruge flere kræfter på at sikre, at ledige reelt er jobsøgende til alle job. Der skal skabes de rette rammer, så afprøvningen af lediges rådighed for arbejdsmarkedet kan blive styrket. Rådighedsreglerne skal være klare og forståelige, og jobcentrene skal også kunne udløse sanktioner ved dagpengemodtageres manglende rådighed.

De mest virksomme redskaber skal bringes i spil. Derfor skal der etableres en tættere og mere intensiv kontakt med ledige og alene bruges uddannelse, når det retter sig direkte imod behov på arbejdsmarkedet.

Det er ligeledes helt centralt, at der bliver fokus på resultater i form af lediges hurtige tilbagevenden til job. Kommunerne skal have et væsentligt større økonomisk ansvar og bære byrden, hvis resultaterne udebliver.”

Mere viden

Arbejdsgivernes forslag til en ny beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarked
12. december 2013
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Mere viden