Produktivitetskommissionen dumper det danske uddannelsessystem

Dansk uddannelsespolitik får dumpekarakter af Produktivitetskommissionen, der i en ny rapport tegner et nedslående billede af folkeskole, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Det er en rapport, hvis resultater og anbefalinger ikke kan siddes overhørig. Første skridt mod et nyt og bedre uddannelsessystem er reformen af erhvervsuddannelserne, der skal styrke fagligheden, mener DA.

Produktivitetskommissionen konkluderer bl.a.:

  • Danmark er det land i OECD, der bruger flest penge på skole og uddannelse i forhold til vores indkomst. Alligevel går det skidt med at give elever og studerende de kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet.
  • Svaghederne i uddannelsessystemer en væsentlig årsag til Danmarks produktivitetsproblem. Der er behov for gennemgribende reformer og der skal følges på dem.
  • 28 år. Det er gennemsnitsalderen for dem, der gennemfører en erhvervsuddannelse – bl.a. fordi mange tager mere end én ungdomsuddannelse. Det er dyrt. De unges dobbeltuddannelser koster samfundet 1,4 mia. kr. om året – plus tabte skatteindtægter.
  • Frafaldet på erhvervsuddannelser er samtidig det største i OECD. Kommissionen anbefaler, at et eftersyn af ungdomsuddannelsesområdet ikke medfører, at arbejdet med en reform af erhvervsuddannelserne forsinkes.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Danmarks fremtidige økonomiske velstand afhænger af, om vi kan give vores børn og unge viden og kompetencer, der fører til et produktivt arbejdsliv.

Det gør vi ikke i dag. Kvaliteten af de danske uddannelsessystemer er for dårlig, viser ny nedslående rapport fra Produktivitetskommissionen.

Målt som andel af vores bruttonationalprodukt bruger vi mere på uddannelser, end andre lande. Men resultaterne er middelmådige, og de unge der ikke falder fra undervejs, vælger uddannelser med svage beskæftigelsesmuligheder.

Vi skal droppe berøringsangsten og gennemføre gennemgribende forandringer af et fejlslået uddannelsessystem. Fagligheden skal i højsædet, og DA støtter Produktivitetskommissionens forslag om at skabe stærke økonomiske incitamenter for elever, lærere og uddannelsesinstitutioner. Forandringerne skal starte med reformen af erhvervsuddannelserne, der allerede er til politisk forhandling.

Produktivitetskommissionens anbefaling om systematisk offentliggørelse af uddannelsesinstitutionernes resultater er helt central. Det er helt nødvendigt, at der er åbenhed, hvis vi skal løfte kvaliteten.”

Uddannelse
17. december 2013
KONTAKT