Sygedagpengereform er et skridt i den gale retning

Der er indgået en bred politisk aftale om at ophæve varighedsbegrænsningen på sygedagpengene. DA mener, at aftalen er et skridt i den forkerte retning.

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om sygedagpenge. Aftalens hovedpunkter er:

  • Ny sygedagpengemodel som ophæver varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Det sker ved, at der indføres en ny forlængelsesmulighed, hvor ydelsen er en ny kontanthjælpslignende ydelse uden ægtefælle- og formueafhængighed. Der indføres herudover en anden ny forlængelsesmulighed for alvorligt syge. Alle skal have deres sag revurderet efter 5 måneder.
  • En overgangsordning for 2014 for personer, der ikke vil kunne forlænges på de almindelige forlængelsesmuligheder
  • Ny model for sygedagpengeindsatsen for at fremme, at der sker en tidlig indsats over for sygemeldte. Borgere og virksomheder får mulighed for frivilligt at anmelde sygefraværet til kommunen. Kommunen er forpligtet til at følge op inden for 2 uger. Til den første samtale i kommunen skal den sygemeldte have været forbi lægen. Der indføres herudover nye visitationskategorier
  • Der sættes et digitaliseringsarbejde i gang for at fremme, at sygedagpengesystemet bliver mere digitalt. Digitaliseringen må ikke belaste virksomhederne

Flere af aftalens elementer træder i kraft 1. juli 2014. Resten bliver implementeret 1.januar 2015.

Aftalen skønnes at indebære en positiv beskæftigelseseffekt på ca. 1.700 fuldtidspersoner og medføre mindre udgifter for det offentlige på 400 mio. kr. efter 2030.

Direktør Henrik Bach Mortensen

”Det er grundlæggende et skridt i den helt forkerte retning at ophæve varighedsbegrænsningen og indføre en ny offentlig ydelse. Vi har i Danmark et kontanthjælpssystem, der dækker, når danskerne har behov og ikke kan forsørge sig selv. Alle andre ordninger skal være kortvarige og målrettede, hvis vi ikke skal forvride hele systemet.

Dansk Arbejdsgiverforening noterer sig, at den endelige aftale på en række punkter er ændret i forhold til regeringens udspil.

Aftaleparterne har fået fjernet nye administrative byrder på virksomhederne og det er fornuftigt, at kommunerne fremover skal sætte tidligt ind over for sygemeldte ved efter 5 måneder at skulle revurdere den enkeltes sag”.

Arbejdsmarked
18. december 2013
KONTAKT
LINKS
Hovedele­menterne i den nye sygedagp­engemodel