Fejlhåndtering af kontanthjælpsreformen kan svække erhvervsskolernes omdømme

Kommunerne skal holdes fast på, at kontant-hjælpsmodtagerne skal være uddannelses-parate, før de kan optages på en erhvervs-uddannelse.

De fleste erhvervsskoler er i gang med at forberede kontanthjælpsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2014. Kontanthjælpen bortfalder for unge under 30 år. Unge, der før fik kontanthjælp, kan af kommunerne blive erklæret uddannelsesparat, og en stor del af dem vil af kommunen blive sendt på erhvervsskolen for at gennemføre en erhvervs-uddannelse.

Det er kommunerne, der skal afgøre, om en kon-tanthjælpsmodtager er uddannelsesparat. I denne vurdering indgår bl.a., om kontanthjælpsmodtageren har de nødvendige kompetencer, er motiveret til uddannelse, har sociale problemer eller en sygdom, der er til hinder for at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Erhvervsskolerne kan ikke optage kontanthjælps- modtagere, der ikke er uddannelsesparate.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Implementeringen af kontanthjælpsreformen må ikke underløbe intentionerne bag EUD-reformen. Folketinget er i denne tid i fuld gang med at gennemføre en reform, som skal øge kvaliteten på erhvervsuddannelserne. Det er derfor afgørende, at kommunerne ikke forsøger at føre kontanthjælps-modtagere, der ikke er uddannelsesparate, over på erhvervsskolerne.

Erhvervsskolerne skal derfor i den kommende tid kende og fastholde rollen som garant for, at EUD-reformens intentioner fastholdes i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

Det er ikke erhvervsskolernes opgave at være parkeringsplads for de kontanthjælpsmodtagere, der mangler motivation og kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Derfor må skolerne ikke optage kontanthjælpsmodtagere eller andre med svag motivation og uden de fornødne kvalifikationer.

Der skal stilles seriøse og meget stærkere krav til meningsfuld uddannelse for de kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan gå i gang med en erhvervsuddannelse. Det fodrer tilbud om alternativer til gymnasium og EUD.

Arbejdsgiverne vil holde kommunerne fast på, at vurderingen af kontanthjælpsmodtagernes uddannelsesparathed sker i overensstemmelse med sigtelinjerne i den kommende EUD-reform.”

Uddannelse
20. december 2013
KONTAKT