2013 tegner til at blive et godt år for praktikpladser

Langt de fleste elever har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort praktikpladstallene for årets næstsidste måned.

Der er pr. november 2013 en bestand på 73.000 uddannelsesaftaler. Det er 1.000 færre i forhold til samme måned året før.

Der er 6.000 elever i skolepraktik. Der er 1.000 flere end i november 2012. Stigningen skyldes blandt andet, at karensperioden på 3 måneder er afskaffet. Det medfører, at eleverne kommer hurtigere i gang med skolepraktik. Desuden vil de elever, der tidligere ikke ville være optaget, fordi de fik en uddannelsesaftale i karensperioden, nu kortvarigt blive optaget i skolepraktik.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Med tallene fra årets næstsidste måned tyder alt på, at 2013 ender med at blive et tilfredsstillende år på praktikpladsområdet. Der indgås fortsat mange praktikpladsaftaler, og langt de fleste elever har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

De elever, der aktuelt ikke er i praktik i en virksomhed, kan enten fortsætte deres erhvervsuddannelse i skolepraktik i de nye praktikcentre. Og her er det værd at huske på, at mange elever, der starter i skolepraktik får mulighed for at afslutte deres uddannelse i virksomhedspraktik.”

Mere viden

Praktikpladsstatistik. November 2013

Uddannelse
8. januar 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden