Højesteretsdom giver umulig retsstilling

EU-Domstolens delvise underkendelse af en af reglerne om fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer, skaber en umulig retsstilling for virksomhederne, viser ny højesteretsdom.

Funktionærloven bør laves om, så der er faste og klare regler, anbefaler Højesteret i en ny dom om fratrædelsesgodtgørelse til funktionæransatte.

Offentlige virksomheder skal efter dommen fremover individuelt vurdere, om funktionærer, der fratræder, agter at indtræde i deres arbejdsgiverbetalte pensionsordning, eller om de fortsat vil være aktive på arbejdsmarkedet.

Det er nemlig afgørende for, om funktionærer ved fratrædelsen har ret til en godtgørelse, der efter hhv. 12, 15 eller 18 måneders ansættelse kan udgøre 1, 2 eller 3 måneders løn.

Det er konsekvensen af den nye dom fra Højesteret, som dermed – med EU-retten i ryggen – tilsidesætter bestemmelserne i den danske funktionærlov.

Af funktionærlovens § 2a, stk. 3 fremgår, at såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil få alderspension fra arbejdsgiveren og er indtrådt i denne før det 50. år, har funktionæren ikke ret til godtgørelsen.

Linda Rudolph Greisen, advokat:

”I dommen udtaler Højesteret, at funktionærloven bør ændres af Folketinget. Det synspunkt deler DA.

Det har lige siden EU-Domstolen i 2010 tog stilling i sagen været klart, at loven skal laves om.

Det er et helt urimeligt krav, at offentlige virksomheder er forpligtet til at betale en godtgørelse, når funktionæren fratræder, når det reelt først senere viser sig, om godtgørelsen overhovedet skulle have været betalt.

Reglerne om fratrædelsesgodtgørelse i funktionærloven er forældede og burde helt ophæves.”

Personale og administration
17. januar 2014
KONTAKT