Et skridt på vejen mod en ny beskæftigelsesindsats

Arbejdsgiverne har nu modtaget Carsten Koch-udvalgets udkast til rapport. Både lønmodtagere og arbejdsgivere skal nu give deres kommentarer til rapporten, der forventes, at kunne fremlægges i februar. Derefter vil den egentlige politiske proces gå i gang.

Carsten Koch-udvalgets foreløbige udkast til rapport til en effektivisering af beskæftigelsesindsatsen blev i går offentliggjort, inden udvalget havde fået lønmodtagernes og arbejdsgivernes indstilling til de forskellige forslag. Arbejdsgiverne fastholder imidlertid den fastlagte plan for udvalgsarbejdet, og det betyder, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne inden udgangen af januar skal forholde sig til udvalgets foreløbige udkast. På baggrund af parternes kommentarer og indstillinger vil Carsten Koch-udvalget udarbejde den endelige rapport, som ventes offentliggjort i løbet af februar.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Anbefalingerne fra Carsten Koch-udvalget er et skridt på vejen til en ny beskæftigelsesindsats, der er målrettet en 2-årig dagpengeperiode.

Arbejdsgiverne vil nu som planlagt gennemgå de mange indstillinger og aflevere arbejdsgivernes svar til udvalget.

Når Carsten Koch-udvalget er færdig med rapporten i løbet af februar, kan det politiske arbejde gå i gang, og arbejdsgiverne vil naturligvis være til rådighed for regeringen og de politiske partier med henblik på at få vedtaget en ny beskæftigelsespolitik i denne folketingssamling, som planlagt af regeringen.

Arbejdsgiverne udsendte sine overordnede synspunkter til en ny beskæftigelsesindsats i december sidste år, og det vil naturligvis være arbejdsgivernes udgangspunkt for det videre arbejde”.

Arbejdsgivernes oplæg til en ny beskæftigelsespolitik – december 2013

Ledige skal hurtigt tilbage i job gennem bedre og mere intensiv jobsøgning. Derfor skal jobcentret have en tættere kontakt med ledige og følge op på, om ledige har effektive jobsøgningsstrategier.

Jobcentrene skal bruge de redskaber, der virker bedst til at få ledige i job. Når uddannelse bruges, skal den rettes mod konkrete behov på arbejdsmarkedet.

Der er ledige, som hænger alt for længe fast i ledighed, fordi de ikke søger alle de job, de har mulighed for at varetage. Derfor skal jobcentrene kontrollere lediges jobsøgning og kunne udløse sanktioner ved dagpengemodtageres manglende rådighed.

Jobcentrene skal kende jobmarkedet langt bedre, så de mere effektivt kan hjælpe de ledige. Det kræver en langt tættere kontakt med virksomhederne.

Retten til at bestemme skal hænge sammen med pligten til at betale. Derfor skal kommunerne have det fulde økonomiske ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Staten yder kommunerne et bloktilskud, der udligner forskelle i de kommunale rammebetingelser.

Læse hele oplægget fra arbejdsgiverne til en ny beskæftigelsesindsats her.

Arbejdsmarked
21. januar 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere videnArbejdsgivernes forslag til en ny beskæftige­lsesindsats