Arbejdsmarkedsrapport 2013

Rapporten i PDF-format [PDF]

Indhold

Sammenfatning i PDF-format [PDF]

Kap. 1: Udvikling i beskæftigelsen de seneste 45 år [PDF]

Kap. 2: Den danske jobkrise [PDF]

Kap. 3: Det nye arbejdsmarked [PDF]

Kap. 4: Høj dansk jobmobilitet [PDF]

Kap. 5: Opsigelsesbegrænsninger mindsker arbejdsmarkedets dynamik [PDF]

Kap. 6: Udenlandsk arbejdskraft og dansk økonomi [PDF]

Kap. 7: Langsigtede udfordringer [PDF]

Kap. 8: Arbejdsmarkedet i tal [PDF]

Litteraturliste [PDF]

Resumé

Danmark er i en jobkrise. I vores nabolande Sverige og Tyskland har de skabt to til fire gange så mange nye job siden 1995 som Danmark. Fremgangen i den private beskæftigelse fra den seneste højkonjunktur, der endte brat i 2008, er nu helt tabt igen.

Den lave vækst i Danmark ser ud til at fortsætte. Danmark har udsigt til den femte laveste vækst i OECD helt frem til 2030. Sverige står i en anden situation, og vil rykke op ad den internationale velstandsrangliste de kommende årtier, mens Danmark rykker ned.

Selv om den samlede beskæftigelse ikke er steget, er det danske arbejdsmarked kendetegnet ved en stor jobomsætning, med mange jobåbninger. Arbejdsmarkedet er fleksibelt – og bidrager til, at virksomheder og lønmodtagere med nye eller andre behov og ønsker lettere kan finde sammen.

Det er også lettere for ledige at komme tilbage i beskæftigelse. Selv om mange bliver ledige hver måned, er der samtidig også mange ledige, der kommer tilbage i beskæftigelse, og dermed er færre ledige i lang tid.

Arbejdsmarkedsrapport 2013 sætter fokus på beskæftigelsen i Danmark og de langsigtede udfordringer som dansk økonomi står over for. Rapporten belyser samtidig en række af gevinsterne ved den udenlandske arbejdskraft, der er blevet en naturlig del af danske arbejdspladser.

Dansk Arbejdsgiverforening håber, at rapporten vil medvirke til at fastholde fokus på jobskabelse i Danmark – uden private arbejdspladser og vækst kan vi ikke fastholde den danske velstand i top.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag. Prisen for ikke-medlemmer er 152 kr. ekskl. ekspedition, porto og moms.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
4. februar 2014