LønStatistik 4. kvartal 2013

  • Lønudvikling uændret på 1,6 pct. på DA-området
  • Hyppigste årsstigningstakt på 1 pct.

På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013, hvilket er det samme som forrige kvartals stigningstakt. Bidrag fra pension udgjorde 0,2 pct.-point af den samlede årsstigningstakt, mens bidraget fra genebetalingerne faldt med 0,1 pct.-point.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder.

Årsstigningstakten for arbejdere var i 4. kvartal 2013 1,4 pct., hvilket også var tilfældet i 3. kvartal 2013. Stigningstakten blandt funktionærerne var 1,7 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mindre end stigningstakten i 3. kvartal 2013. Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

G:\STAT\Figurer\KonjunkturStatistik\Nyhedsbrev\2013\Funktionærer og arbejdere 13k4.jpg

Blandt virksomheder inden for fremstilling var årsstigningstakten 1,7 pct., hvoraf ændringer i genebetalinger og pension tilsammen udgjorde 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 angivet i boksen til højre. Inden for bygge- og anlægsvirksomheder var årsstigningstakten 1,6 pct., hvoraf ændringer i personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. Bidraget fra genebetalingerne faldt 0,1 pct.-point i samme periode. Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1,5 pct. i 4. kvartal 2013, hvoraf ændringer i gene- betalinger og pension samlet set bidrog med 0,1 pct.-point af denne stigning.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hoved- arbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 angivet i boksen til højre.

Individuelle stigningstakter

Den hyppigste individuelle årsstigningstakt var 1 pct. i 4. kvartal 2013, hvilket også var tilfældet i 3. kvartal 2013. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren nedenfor.

G:\STAT\Figurer\KonjunkturStatistik\Nyhedsbrev\2013\Individuel stigningstakster 13k4.jpg

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 3,5 pct. fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med knap 0,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,8 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes bl.a. indførelsen af en ny arbejdsskadeafgift pr. 1. januar 2013. Dertil kommer omkostninger på 122,4 mio. kr. som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. I 2013 er omkostningerne dog højere, da der skal hen- sættes ekstra midler til reserver for årgange, der allerede er anmeldt men endnu ikke færdigbehandlet.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2012 blev virksomhedernes bidrag til DA/LO Udviklingsfonden øget med 4 øre pr. 1. januar 2013, hvilket ændrede de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2013 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger på brancheniveau og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
17. februar 2014
LÆS MERE
PrintvenligTabel 1Tabel 2