Produktivitetskommission: Drop krav om praktikpladser i offentlige udbud

Kommunernes krav om at virksomheder skal ansætte lærlinge for at få opgaver, giver dyre og dårlige løsninger.

Regeringens produktivitetskommission har i dag offentliggjort en rapport om offentligt-privat samarbejde.

Kommissionen konkluderer, at særlige krav om ansættelse af lærlinge i forbindelse med udbud af offentlige opgaver vil begrænse antallet af bud på opgaverne og samtidig gøre det uklart, om det offentlige får løst opgaven til den laveste mulige pris.

Produktivitetskommissionen anbefaler derfor, at offentlige myndigheder undgår at bruge sociale klausuler i offentlige kontrakter og indkøbsaftaler der stiller krav om oprettelse af praktikpladser.

Simon Neergaard-Holm, chefkonsulent:

”Produktivitetskommissionen gennemhuller helt brugen af sociale klausuler på området for erhvervsuddannelser.

Klausulerne er dyre og dårlige, konkluderer eksperterne i kommissionen.

Produktivitetskommissionens klare anbefaling bør nu føre til, at flere kommuner dropper brugen af sociale klausuler på elev-og lærlingeområdet og i stedet indgår partnerskabsaftaler med erhvervsskoler og organisationer på arbejdsmarkedet.

Lokale samarbejdsaftaler understøtter bedre, at der oprettes praktikpladser til eleverne på erhvervsskolerne.”

Uddannelse
17. februar 2014
KONTAKT
LINKS
Produktivitet­skommissionens rapport