Jobcentrene skal være super skarpe til at få ledige i job

Jobcentre skal være i tæt kontakt med ledige og virksomheder. Ansvar for indsats og økonomi, i beskæftigelsessystemet, skal følges ad.

Ekspertudvalget, med Carsten Koch som formand, har i dag offentliggjort sin rapport med anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats.

Regeringen nedsatte ekspertudvalget i februar 2013.

Udvalget har i alt fremlagt 39 konkrete forslag til elementer, som skal indgå i en ny beskæftigelsesindsats.

Ekspertudvalget slår fast, at en fremtidig beskæftigelsesindsats skal tilrettelægges med udgangspunkt i en toårig dagpengeperiode.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Carsten Koch-udvalget ser rigtigt, når de anbefaler en beskæftigelsesindsats, som har klar fokus på virksomhedernes behov.

Men det er helt afgørende, at vi ikke slækker på den samlede indsats for at få ledige i job, hvilket ville være konsekvensen, hvis man gennemfører udvalgets anbefalinger i den nuværende form. Vi skal fastholde en klar og struktureret indsats for de ledige. Det er både til gavn for virksomhederne og de ledige.

Det er helt afgørende, at der i beskæftigelsesindsatsen fremover skal bruges flere kræfter på at sikre, at ledige reelt er jobsøgende til alle job. Målsætningen er, at ledige hurtigst muligt finder et nyt job.

Jobcentrene skal kende arbejdsmarkedet bedre, og være bedre til at vurdere, hvor der er jobmuligheder, og hvilke ledige, der har brug for en særlig indsats. Jobcentrene skal ganske enkelt være superskarpe til at få ledige i job.”

Arbejdsmarked
25. februar 2014
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
DA's hørringssvar om Carsten Koch-udvalgets rapport
LINKS
Carsten Koch-udvalgets endelige rapport