Sceneskift for erhvervsuddannelserne

De politiske ambitioner i aftalen om ændring af erhvervsuddannelserne er gode. Men det kræver vedholdende målrettet arbejde af regering, ministerier, erhvervsskoler og parterne at omsætte ambitionerne til bedre erhvervsuddannelser

Der er i dag indgået aftale mellem regeringen, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Aftalen indeholder bl.a. følgende væsentlige nyskabelser:

  1. Elever skal have bestået dansk og matematik for at starte på en erhvervsuddannelse.
  2. De faglige og personlige krav, som skal opfyldes på hver af de 108 erhvervsuddannelser, bliver større og tydeligere. Eleverne skal afprøves inden de afslutter grundforløbet.
  3. Alle elever – ikke bare de dygtigste - skal fra start til slut udfordres meget mere end i dag. Erhvervsskolerne skal tilbyde fag på et højere niveau, særlige talentspor samt EUX.
  4. Både lærernes og ledernes kompetencer skal udvikles.
  5. Opfølgningen på reformen skal være mere effektiv. De store mål i aftalen skal omsættes til konkrete forbedringer gennem en tydelig implementeringsplan, der forankres i flere ministerier og med inddragelse af parterne
  6. Aftalepartierne har afsat væsentlige økonomiske midler til reformen. Arbejdsgivernes udgifter til erhvervsuddannelserne gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) forøges dog ikke ved reformen. Udgifterne til AUB fastfryses yderligere med 2 år til 2018.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Danske virksomheder kan nu se frem til at få flere og bedre uddannede faglærte.

Retningen er sat, men det vil kræve vedholdende, målrettet arbejde af alle, der har aktier i erhvervsuddannelserne at realisere aftalen.

Skal Danmark fastholde en position som et af de mest velstående samfund, så skal vores kompetenceniveau øges år for år. Vi skal ganske enkelt have væsentligt dygtigere faglærte end i dag. Det stiller meget store krav til hele uddannelsessystemet.

Det er meget positivt, at der nu er enighed om, at det kræver klare forudsætninger at gå i gang med en erhvervsuddannelse, og at hver uddannelse kan sætte højere faglige krav for at gå i gang med hovedforløbet.

Det bliver nu tydeligere for elever og forældre samt vejledere på folkeskoler, at erhvervsuddannelserne er både krævende og udfordrende uddannelser, hvor de mest ambitiøse elever kan nå meget langt og hvor alle udfordres.

Det er et klart mål, at langt de fleste skal tage deres uddannelse tidligt i livet, men der skal naturligvis også i erhvervsuddannelserne være plads til de voksne, som ikke fik taget en uddannelse eller får brug for omskoling.

Der er derfor særlig grund til at holde øje med reformen i forhold til de voksne elever over 25 år, det merkantile område samt eux. Her fremstår aftalen mindre funderet. Der er en risiko for, at en svækkelse af reformen kan føre til ringere erhvervsuddannelser på disse områder.

Arbejdsgiverne håber, at aftalen bliver startskuddet til at erhvervsuddannelserne får løftet det faglige niveau og får et bedre omdømme. Virksomhederne har brug for flere og bedre erhvervsuddannede”.

Uddannelse
24. februar 2014
KONTAKT