BeskæftigelsesIndikator på DA-området 4. kvartal 2013

  • Fortsat fald i beskæftigelsen
  • Størst fald inden for bygge og anlæg

På DA-området faldt beskæftigelsen 1,2 pct. fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator. Indikatoren viser dermed et fortsat fald i beskæftigelsen. I 23 ud af de seneste 24 kvartaler har fortegnet på BeskæftigelsesIndikatoren været negativt.

Inden for fremstillingsvirksomhed faldt beskæftigelsen 1,6 pct. fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt beskæftigelsen 3,7 pct., og inden for serviceprægede erhverv var faldet på 0,3 pct. over perioden. Beskæftigelsen faldt med andre ord inden for alle tre hovedbrancher, og det største fald var at se inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Faldet i beskæftigelsen inden for bygge- og anlægsvirksomhed skal ses i sammenhæng med en forholdsvis høj beskæftigelse inden for området i 4. kvartal 2012 bl.a. grundet ophør af BoligJobordningen ved udgangen af 2012.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt viser BeskæftigelsesIndikatoren et fald i tre ud af fem regioner. Størst var faldet i beskæftigelsen blandt virksomheder beliggende i Region Hovedstaden, hvor beskæftigelsen faldt 1,6 pct. fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. I Region Sjælland faldt beskæftigelsen 0,8 pct. og i Region Midtjylland med 0,5 pct. Blandt virksomheder i Region Syddanmark og i Region Nordjylland steg beskæftigelsen henholdsvis 0,4 pct. og 1,2 pct. over perioden.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2012 og 4. kvartal 2013, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
24. februar 2014
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabeller