KonfliktStatistik 4. kvartal 2013

  • Konfliktomfanget historisk lavt i 2013

I 2013 var der samlet 176 overenskomststridige arbejdsstandsninger med 8.387 tabte arbejdsdage til følge. Konfliktomfanget i 2013 var dermed lavere end i noget andet år siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form.

I 4. kvartal 2013 var der 61 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 1.318 tabte arbejdsdage, jf. figuren nedenfor. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 19,0 personer og var af 1,2 dags varighed. Konfliktomfanget for et 4. kvartal var det tredje laveste siden 1991.

Der var syv arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2013, hvilket svarer til ca. 11 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 171 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 22,6 personer og var af 1,1 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2010.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2013 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
3. marts 2014
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version