Parlament og Kommission blåstempler dansk RUT-register

Enighed mellem Parlament, Rådet og Kommissionen om, hvordan reglerne for udstationering af medarbejdere skal håndhæves.

På byggeriets område vil det fremover ikke være muligt for udenlandske virksomheder at leve skjult.

I dag blev der enighed mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om det såkaldte håndhævelsesdirektiv, der skal sikre at reglerne for udstationering af medarbejdere bliver overholdt.

Medlemslandene kan selv vælge, hvordan de vil sikre effektiv kontrol, men skal blandt arbejde effektivt sammen om kontrol.

På byggeriets område skal landene sikre at virksomhederne er direkte forpligtede. Direktivet nævner det danske RUT-register som en mulighed til dette. Det betyder at den danske vej til at skabe gennemsigtighed om, hvilke udenlandske virksomheder, der arbejder i landet, nu er blåstemplet af EU.

Både LO og DA har sammen anbefalet at bruge RUT-registret, fordi det betyder, at f.eks. skattemyndigheder, arbejdstilsyn og fagbevægelse altid ved, hvilke virksomheder, der arbejder i landet, og at den danske aftalemodel står uantastet.

Underdirektør Nils Trampe:

”Denne sag viser, at man kan forene det indre marked for varer og tjenester, med løsninger, der passer til det enkelte land.

Det er meget tilfredsstillende at den danske regering har skabt mulighed for den løsning, som LO og Dansk Arbejdsgiverforening har været enige om at anbefale.

Vi har i Danmark valgt, at vi ikke vil ødelægge den sædvanlige arbejdsdeling mellem lovgivning og aftaler. Vores vej har været at skabe gennemsigtighed med, hvem der arbejder her i landet, så myndigheder og fagbevægelse har mulighed for at udfylde deres rolle”.

EU og internationalt
28. februar 2014
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk