Elever på erhvervsuddannelserne har uddannelsesgaranti

Der er masser af muligheder for at gennemføre den praktiske del af erhvervsuddannelsen, enten i en virksomhed eller i praktikcentret.

Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort praktikpladstallene for januar 2014.

Status er, at 74.773 elever er i gang med praktik i en virksomhed, mens 12.041 elever er i gang med eller har mulighed for at gennemføre den praktiske del af deres erhvervsuddannelse i et praktikcenter. Kun 638 elever – svarende til under 1 pct. – må skifte fag for at kunne blive færdig med deres erhvervsuddannelse.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Tallene viser tydeligt, at det er en myte, at elever ikke kan få praktik. Vi har en uddannelsesgaranti, der betyder, at der er masser af muligheder for at gennemføre den praktiske del af erhvervsuddannelsen, enten i en virksomhed eller i praktikcentret – endda inden for det fag, eleverne ønsker.

Langt de fleste elever får også opfyldt deres ønske om virksomhedspraktik. Over 90 pct. gennemfører deres erhvervsuddannelse udelukkende ved hjælp af virksomhedspraktik. Kun 1,7 pct. svarende til 502 personer gennemførte sidste år deres uddannelse helt uden virksomhedspraktik.

Alligevel skal vi fastholde fokus på at skaffe praktikpladser i virksomhederne. Den netop indgåede aftale om en erhvervsuddannelsesreform er et vigtigt skridt på vejen. Med aftalen er der enighed om at give erhvervsuddannelserne et længe tiltrængt kvalitetsløft, og det er blevet tydeligt, at det kræver klare forudsætninger at gå i gang med en erhvervsuddannelse. Lykkes det at højne kvaliteten, kan danske virksomheder se frem til flere dygtige elever, og det vil gøre det mere attraktivt for virksomhederne at tilbyde flere praktikpladser.”

Mere viden

Praktikpladsstatistik - januar 2014

Uddannelse
10. marts 2014
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden