Afskaf arbejdsskadeafgiften

Regeringen har indført en skatteskrue uden effekter for arbejdsmiljøet.

Regeringen og Enhedslisten har med arbejdsskadeafgiften indført en afgift, der har en negativ effekt på arbejdsudbuddet, og som forringer danske virksomheders konkurrenceevne.

Nye beregninger fra ATP viser, at arbejdsgivernes udgift til arbejdsskadeafgiften vil stige, uanset om antallet af arbejdsskader falder.

Regeringens antagelse om, at afgiftsprovenuet ad åre vil falde, har ikke hold i virkeligheden. Afgiften rummer ikke incitamenter til forebyggelse eller reduktion af arbejdsskader. Der er således tale om en ren skat på det at have ansatte.

Ifølge beregningerne fra ATP vil Arbejdsskadeafgiften stige til 618 mio. kr. i 2018. Det er 118 mio. kr. mere end regeringen hidtil har lagt op til.

Det skyldes, at aftalepartierne har konstrueret afgiften, så den består af to dele:

  • 17 pct. af det bidrag, som alle arbejdsgivere betaler til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der administreres af ATP.
  • 13 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger sidste år.

Det gælder for bidraget til AES, at det er stigende over tid på grund af forhold, der handler om alt andet end arbejdsmiljø.

Det skyldes, at AES-systemet er bygget op omkring et ”pay-as-you-go”-princip, hvor virksomhedernes samlede bidrag til AES svarer til de aktuelle udgifter i kalenderåret. Som følge af at der løbende kommer flere tilskadekomne ind i AES-systemet, vil AES-bidraget stige år efter år.

Arbejdsmiljøchef Karoline Klaksvig:

”Arbejdsskadeafgiften er en ren skat på arbejde. Jo før den bliver afskaffet jo bedre.

Et godt arbejdsmiljø skabes ude på virksomhederne hver dag i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det er vi gode til i Danmark, og derfor har vi også et arbejdsmiljø i verdensklasse.

Der kan stadig forekomme ulykker, men de udfordringer, vi har tilbage, bliver hverken større eller mindre af arbejdsskadeafgiften. Den eneste effekt af afgiften er, at virksomhederne ansætter færre medarbejdere.”

Arbejdsmiljø
12. marts 2014
KONTAKT
LÆS MERE
DA's høringssvar af 16. november 2012
LINKS
Agenda-artikel af 12. marts 2014Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsska­desikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - "pay-as-you-g­o"-princippet"