Kønsopdelt lønstatistik er bureaukrati

Med regeringens lovforslag til en ny kønsopdelt lønstatik omfattes 2,7 millioner beskæftigede af et ubrugeligt bureaukrati.

Beskæftigelsesministeren har i dag fremsat lovforslag om kønsopdelt lønstatistik.

Vedtages loven i sin nuværende form, skal virksomheder med ned til 10 ansatte udlevere løntal, til medarbejderne, når bare der er 3 kvinder og 3 mænd i en arbejdsfunktion.

Loven skærper den gældende lov, hvor virksomhederne skal have mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn i arbejdsfunktionerne, før en kønsopdelt lønstatistik udarbejdes.

Ifølge lovudkastet vil ca. 2,7 mio. lønmodtagere fordelt på cirka 800 offentlige og cirka 12.500 private virksomheder blive omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik.

Pernille Knudsen, direktør:

”Lovforslaget er symbolpolitik, der ikke vil få anden betydning, end at virksomheder udsættes for unødigt bureaukrati. Det fjerner fokus fra det væsentlige: At skabe vækst og beskæftigelse.

Det er meningsløst og misvisende at udarbejde statistik på baggrund af oplysninger om bare tre personer. Det er samtidig videregivelse af personlige oplysninger. Den kønsopdelte lønstatistik efterspørges hverken af virksomheder eller medarbejdere.

Det er en formildende omstændighed, at lønoplysningerne kan vises i procenter, men meget bekymrende, at regeringen tydeligt går imod Datatilsynets grundlæggende bekymring for lovforslagets betydning for den enkelte medarbejders personlige lønoplysninger.”

Personale og administration
12. marts 2014
KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LINKS
Regeringens lovforslag