Folkeskolen i fagligt kollaps

Ny PISA-undersøgelse viser, at første- og andengenerationsindvandrere klarer sig markant dårligere i folkeskolen end elever uden indvandrerbaggrund. Det gælder i både matematik, læsning, naturteknik og problemløsning.

Hver anden førstegenerationsindvandrer forlader således folkeskolen uden basale kompetencer i matematik i folkeskolen, mens det er knap 40 pct. blandt andengenerationsindvandrere.

KORA har i dag offentliggjort ny PISA-undersøgelse, der sætter fokus på, hvordan første- og andengenerationselever klarer sig i folkeskolen. Undersøgelsen slår bl.a. følgende fast:

  • Første- og anden generationsindvandrere klarer sig markant dårligere i folkeskolen i både læsning, matematik, naturteknik og problemløsning.
  • Der er væsentligt flere elever med indvandrerbaggrund, der forlader folkeskolen med utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer og færre elever, der klarer sig godt end blandt elever uden indvandrerbaggrund.
  • Andelen af indvandrerelever, der klarer sig godt, er faldet fra 2003 til 2012, og andelen af indvandrerelever, der klarer sig dårligt, er steget.
  • Korrigeres der for social baggrund hos eleverne, opnår andengenerationsindvandrere en lavere matematikscore end førstegenerationsindvandrere i Danmark, Sverige og Finland. Uden korrektion er det modsatte gældende.

Chefkonsulent Berit Toft Fihl:

”Modstandere af reformprocessen i folkeskolen har med den nye PISA-undersøgelse fået et alvorligt forklaringsproblem. Både første- og andengenerationsindvandrere klarer sig markant ringere i folkeskolen end deres klassekammerater.

Andelen, der forlader folkeskolen med så ringe færdigheder, at uddannelsesperspektivet er svært at få øje på, er så høj, at der er tale om en katastrofe.

Det er triste tal, der vidner om et fagligt kollaps. Trist for de unge, trist for samfundet og problematisk for virksomhederne, der er afhængige af, at kvalifikationerne er helt i top.

Det er derfor afgørende, at der bliver fulgt op på, om reformen af folkeskolen bidrager til at løse de helt massive og åbenlyse udfordringer.

Indtil da må en stor gruppe unge tage en omvej for at indhente det, som de skulle have lært i folkeskolen.”

Mere viden

Hovedfokus i PISA 2012 er at teste elevernes matematikfærdigheder.

Førstegenerationselever defineres som elever, der er født i udlandet, og hvor begge forældre er født i udlandet. Andengenerationselever defineres som elever, der er født i Danmark, men hvor begge forældre er født i udlandet. Elever uden indvandrerbaggrund defineres som elever, hvor mindst en forælder er født i Danmark.

Første- og anden generationsindvandrere klarer sig dårligere i læsning, matematik, naturfag og problemløsning end elever, der ikke har indvandrerbaggrund, jf. tabel 1.

Op mod hver anden elev med indvandrerbaggrund har utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer, jf. tabel 2.

Tabel 1.

PISA Etnisk 2012

2003

2009

2012

Under 2 i matematik

Uden indvandrerbaggrund

13,7 pct.

14,3 pct.

13,4 pct.

Andengenerations-indvandrer

33,9 pct.

37,2 pct.

38,5 pct.

Førstegenerations-indvandrer

36,0 pct.

48,0 pct.

48,6 pct.

Over 4 i matematik

Uden indvandrerbaggrund

17 pct.

12,6 pct.

10.9 pct.

Andengenerations-indvandrer

4,2 pct.

2,1 pct.

2,7 pct.

Førstegeneration-sindvandrer

3,8 pct.

2,0 pct.

1,8 pct.

Tabel 2.

PISA Etnisk 2012

2003

2009

2012

Matematikscore

Uden indvandrerbaggrund

520

511

508

Andengenerationsindvandrer

455

447

447

Førstegenerationsindvandrer

449

426

428

Danskscore

Uden indvandrerbaggrund

497

502

504

Andengenerations-indvandrer

454

446

454

Førstegenerations-indvandrer

440

422

427

Uddannelse
1. april 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden