Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. april 2014 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Under henvisning til Undervisningsministeriet brev af 19. marts 2014 skal Dansk Arbejdsgiverforening (DA) hermed afgive sit høringssvar.

Høringssvarets inddeling i afsnit og overskrifter følger lovforslagets disposition.

Lovforslagets almindelige bemærkninger

1. Indledning

Regeringen foreslår en kombineret ungdomsuddannelse som en ny 2-årig kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsen giver ret til betegnelsen erhvervsassistent inden for det pågældende jobområde.

DA finder, at betegnelsen erhvervsassistent er misvisende, fordi navnet ligger for tæt på betegnelsen assistent, der anvendes på flere erhvervsuddannelser. Betegnelsen erhvervsassistent skaber signalforvirring i forhold til elever, forældre og vejledere og prætenderer, at kombineret ungdomsuddannelser er en kompetencegivende erhvervsuddannelse.

DA finder også, at ”erhvervsassistenten” på arbejdsmarkedet vil skulle konkurrere med mange ufaglærte med væsentligt flere kompetencer, og titlen som erhvervsassistent vurderes ikke at have værdi i denne sammenhæng.

DA foreslår en anden betegnelse - erhvervsmedhjælper.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
4. april 2014