Ingen grund til vrede

Af Henrik Bach Mortensen, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Mikael Jalving er en vred mand. Vred over at de offentlige kasser står ”pivåbne”, vred over socialstaten med ydelser ”til høj og lav, højre og venstre” og vred over ”opulent offentlig forbrug”. Med Mikael Jalvings udgangspunkt er det intet mærkeligt heri. Til gengæld er det svært at forstå, at Mikael Jalving nu retter sin vrede mod DA for at fremlægge tal, der viser, at medarbejdere fra de forskellige EU lande trækker mindre på de offentlige ydelser end danskerne. Og langt mindre end de borgere, der kommer fra lande uden for EU.

Man fornemmer i Mikael Jalvings klumme i Jyllands-Posten søndag, at han er ærgerlig over, at medarbejdere fra EU’s træk på de offentlige ydelser ikke kan begrunde hans angreb på velfærdsstaten. Og helt grotesk bliver det, når han skriver, at DA ikke tør fremlægge tal fra ”socialstatens maskinrum”.

DA har gang på gang fremhævet, at Danmarks økonomiske kurs ikke er holdbar. Vi har mere end 1 million 16-66-årige på offentlig forsørgelse, vækst og velstand bliver trykket af den skattebyrde, der følger med, og om mindre end 10 år vil de offentlige underskud igen begynde at stige og stige. Alt sammen kan læses i DA’s arbejdsmarkedsrapporter.

Så Jalving behøver ikke at være ked af, at EU medarbejdernes træk på offentlige ydelser ikke kan bruges som argument for at reformere velfærdsstaten. Der er så rigelig argumentation for dette i danskernes brug af de offentlige ydelser.

Bragt i Jyllands-Posten 6. april 2014