Styrket international rekruttering er forudsætning for vækst

Regeringens udspil til en styrkelse af den internationale rekruttering af medarbejdere gør Danmark bedre rustet til vækst.

Det skal være lettere og enklere for virksomheder at rekruttere international arbejdskraft, Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende og modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes.

Derfor fremlægger Regeringen i dag et udspil til en styrket international rekruttering.

Udspillet indeholder blandt andet følgende forslag:

  • Indførelse en fast track ordning for tredjelandstatsborgeres adgang til certificerede virksomheder – det vil gøre det enklere og hurtigere at rekruttere udenlandske medarbejdere
  • en række afbureaukratiseringsforslag som gør det enklere for virksomhederne at håndtere udenlandske medarbejdere
  • Indførelse af et etableringskort for internationale dimittender - med dansk phd- eller kandidatgrad og mulighed for 20 timers arbejde for internationale studerende - som vil gøre det lettere for denne gruppe, der er vigtig for dansk vækst. at blive integreret på det danske arbejdsmarked
  • En række fastholdelsesinitiativer for international arbejdskraft, bl.a. øget vejledning og offentlige blanketter på engelsk, en indgang til Myndighedsdanmark og internationale skoler

Henrik Bach Mortensen, direktør:

”Virksomheder placeret i Danmark er dybt afhængige af at kunne rekruttere arbejdskraft både i Danmark og udlandet. Regeringens udspil afspejler en stærk forståelse for, at det er afgørende for virksomhederne, at de kan tiltrække de medarbejde, de har brug for.

Der skal nu findes konkrete løsninger, der udmønter denne forståelse.

Adgangen til den rigtige arbejdskraft vil kunne gøre Danmark bedre rustet til vækst og bidrage til, at vi kan forebygge fremtidige flaskehalse på arbejdsmarkedet.

En ”Fast Track” ordning for tredjelandsstatsborgeres adgang til certificerede virksomheder er et eksempel på nytænkning, der rigtig udformet kan lette virksomhedernes muligheder for at rekruttere.

Udenlandsk arbejdskraft er en kæmpe gevinst for Danmark, og derfor handler det om at gøre Danmark til et attraktivt sted at arbejde for kvalificerede udlændinge.”

Mere viden

Regeringens udspil

Arbejdsmarked
10. april 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden