Udspil vil styrke unges mulighed for at finde praktikplads

Ved at stille større krav til praktikpladssøgende unge og styrke kontakten til virksomhederne, har regeringen fat om de rette værktøjer, mener DA.

I sit udspil til en ny vækstpakke inviterer regeringen arbejdsmarkedets parter DA og LO til drøftelser på baggrund af en række konkrete forslag til at øge antallet af erhvervsuddannelseselever med en praktikplads.

I vækstpakken foreslås følgende konkrete initiativer:

Øget fokus på praktiksøgende elever

Regeringen vil forstærke kravene til eleverne for at gå på en erhvervsskole, når eleven ikke har en praktikplads. Eleverne skal aktivt hele tiden søge praktikplads. Det kommer som noget nyt til at gælde alle elever, dvs. også elever, der er i gang med en anden uddannelse eller er i beskæftigelse samtidig med, at de er indskrevet som elev på en erhvervsuddannelse.

Udvidet prøveperiode for elever i skolepraktik

Regeringen vil etablere en forsøgsordning, som giver virksomhederne mulighed for at indgå uddannelsesaftaler med elever i skolepraktik med en indledende prøveperiode på tre måneder, hvor virksomheden ikke skal afholde udgifter til elevløn.

Styrket praktikopsøgende arbejde

Regeringen vil supplere skolernes nuværende praktikopsøgende arbejde med bl.a. ansættelse af ekstra praktikkonsulenter på praktikpladscentrene samt en startpakke og hotline for nye virksomheder.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Regeringen har fat i de rette værktøjer, når de i vækstudspillet foreslår, at der stilles større krav til praktikpladssøgende unge, samtidig med, at man styrker kontakten til virksomhederne.

Det er almindeligt kendt, at mange praktikpladssøgende elever ikke er aktive på praktikpladsmarkedet, fordi de f.eks. er i gang med en anden uddannelse eller har et fast job. Inden for visse beskæftigelsesområder er der også ledige praktikpladser, der ikke kan besættes af kvalificerede elever.

Det er vores erfaring, at den direkte kontakt til eksisterende og nye praktikvirksomheder i højere grad end store kampagner giver flere praktikpladser.

DA vil også være med til at se på, om den såkaldte virksomhedsforlagte undervisning, der gennemføres på virksomhederne for elever i skolepraktik, kan gøres bedre.

Der er dog behov for at justere regeringens eget forslag, fordi der er risiko for, at en ny ordning med forlænget prøveperiode på tre måneder på skolepraktikydelse kan blive så attraktiv for virksomhederne, at alle nuværende praktikvirksomheder vil gøre brug af denne ”gratis arbejdskraft” ordning i stedet for at ansætte elever på elevløn fra begyndelsen af uddannelsen.

DA ser frem til de kommende drøftelser med regeringen og LO om praktikpladser.”

Mere viden

Danmark helt ud af krisen

Uddannelse
8. maj 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden