KonfliktStatistik 1. kvartal 2014

  • 4.630 tabte arbejdsdage i 1. kvartal

I 1. kvartal 2014 var der 120 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 4.630 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 26,7 personer og var af 1,5 dags varighed. Konfliktomfanget for et 1. kvartal var dermed for syvende år i træk på under 5.000 tabte arbejdsdage, jf. figuren.

Der var 14 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 1. kvartal 2014, hvilket svarer til ca. 12 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 907 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 62,5 personer og var af 1,7 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2010.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 1. kvartal 2014 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
4. juni 2014
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version