Ny aftale om integrationen sætter fokus på sprog

Der er fortsat for mange ikke-vestlige indvandrere, der står uden for arbejdsmarkedet. Manglende sproglige kompetencer er en barriere på arbejdsmarkedet, og derfor lægger den nye firepartsaftale mellem Regeringen, KL, LO og DA om integration bl.a. op til at styrke danskkundskaberne.

Regeringen, KL, LO og DA har indgået en ny firepartsaftale om integration. Aftalen er en forlængelse af de hidtidige aftaler, som første gang blev indgået i 2002 og fornyet to gange i henholdsvis 2006 og 2010.

Aftalen skal styrke integrationen af indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet og skal yde sit bidrag til, at flere opnår beskæftigelse i Danmark. Det sker ved initiativer:

  • der styrker danskkundskaberne hos indvandrere og efterkommere med begrænsede sproglige forudsætninger. Det skal bl.a. ske ved, at der i samarbejde med en række kommuner iværksættes en konkret metodeudviklingsprojekt, hvor den dansksproglige indsats planlægges, således, at den enkelte indvandrer har god mulighed for at træne dansk sprogbrug, på f.eks. en arbejdsplads, sideløbende med, at der modtages danskundervisning
  • der bidrager til at øge indvandrere og efterkommers viden om det danske uddannelsessystem, herunder erhvervsuddannelserne

Direktør Henrik Bach Mortensen

”Det er ikke god integration, når hver anden ikke-vestlige indvandrer fortsat ikke er en del af arbejdsmarkedet. Mange har desværre været på offentlig ydelse i årevis.

Det er afgørende for arbejdsgiverne, at integration af indvandrere og efterkommere kan bidrage til, at flere ikke-vestlige indvandrere bliver klar til at træde ind på arbejdsmarkedet.

Den nye firepartsaftale løser dog ikke alle de udfordringer, som vi står overfor. Men kan være et bidrag hertil.

På trods af, at de dansksproglige kompetencer er forbedret væsentligt de senere år, så har nogle ikke-vestlige indvandrere fortsat udfordringer i forhold til at begå sig på arbejdsmarkedet. Samtidigt spiller kommunerne en central rolle for at øge integrationen.

Vi ser derfor frem til, at vi med aftalen bl.a. kan være med til at udvikle metoder for, hvordan kommunerne bedst muligt kan tilrettelægge danskindsatsen i tilknytning til en virksomhedsrettet indsats. Det vil bidrage til, at den enkelte kan bruge sproget aktivt, når man indgår i livet på en arbejdsplads og dermed får større udbytte af sprogundervisningen”.

Mere viden

I de tidligere firepartsaftaler har de centrale elementer bl.a. været trinvis integration på arbejdsmarkedet via den såkaldte trappemodel (2002), opkvalificering ved hjælp af jobpakker (2006), styrkelse af ægtefælleforsørgedes tilknytning til arbejdsmarkedet og styrkelse af unge indvandrere og efterkommeres adgang til uddannelse (2010).

En fælles overskrift for alle foregående firepartsaftaler har været at styrke indvandrere og efterkommeres kvalifikationer og kompetencer for at bidrage til en lettere adgang til beskæftigelse og dermed selvforsørgelse.Hvis indholdet ikke vises automatisk, klik hér.
Arbejdsmarked
11. juni 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden