Uforståelig og trist aftale om ”sikkerhedskort”

Regeringens aftale med SF og Enhedslisten om at indføre en form for nye identitetskort i byggebranchen er overraskende og bekymrende, mener DA. Det er et kedeligt signal til udenlandske medarbejdere.

Regeringen har indgået forlig med SF og Enhedslisten om at indføre obligatoriske såkaldte sikkerhedskort på danske byggepladser.

Med kortet vil alle lønmodtagere i branchen skulle registreres og have udstedt et sikkerhedskort med oplysning om bl.a. navn, arbejdsgiver, oplysninger om social sikring, obligatorisk arbejdsskadeforsikring, hvis lønmodtageren er socialt sikret i Danmark, og eventuel erhvervsforsikringsdækning.

Sikkerhedskortet vil tidligst blive indført sommeren 2015.

I dag gælder der allerede et krav om, at medarbejdere skal kunne legitimere sig over for myndighederne, når de kommer på besøg på virksomheden. Ligeledes skal medarbejdere være omfattet af dansk eller udenlandsk arbejdsskadeforsikring og udenlandske virksomheder skal være registreret i RUT-registret.

Jørn Neergaard Larsen, adm. direktør:

”Det er desværre en helt uforståelig og trist aftale om sikkerhedskort, som regeringen, Enhedslisten og SF er enedes om.

Det er samtidig overraskende, fordi sikkerhedskortet reelt ikke føjer noget nyt til allerede eksisterende regler. Forslaget vil sende et kedeligt signal til udenlandske medarbejdere.

I dag findes allerede en række instrumenter – f.eks. i loven om ansættelsesbeviser – hvor der er stilles krav om, hvilke grundoplysninger en lønmodtager skal have. Et eventuelt krav om oplysning om gældende arbejdsskadeforsikring vil i givet fald let kunne tilføjes her.

Der er derfor intet behov for at opfinde et nyt instrument, hvis man reelt vil sikre sig, at de ansatte er oplyst om, hvilke beskyttelsesregler de er omfattet af.

Forligsparterne begrunder indførelsen af sikkerhedskort med, at det er med til at forbedre sikkerheden. Men sikkerheden på byggepladserne bliver ikke forbedret ved, at alle medarbejdere går rundt med et kort i lommen. I regeringens egen rapport fra udvalget om modvirkning af social dumping fra 2012 vurderer Arbejdstilsynet selv, at et ID-kort ikke vil forbedre sikkerheden på byggepladserne. Dermed går regeringen i mod sine egne eksperter.

Der kan kun ses et reelt mål: Ønsket om at gøre tilværelsen vanskeligere for udenlandske medarbejdere i Danmark – trist.”

Mere viden

Faktaark om aftalen om sikkerhedskort i byggeriet

Finansministeriets pressemeddelelse om aftalen

Arbejdsmarked
11. juni 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden