Jobreform bliver en succes, hvis den forhindrer flaskehalse

Den rammeaftale, som tirsdag blev indgået mellem regeringen og Venstre, er nu blevet udmøntet i et forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen om en reform af beskæftigelsesindsatsen indebærer bl.a. at:

  • Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov
  • Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter
  • Løft i jobcentrenes service til virksomhederne
  • G-dage fjernes gradvis for ansættelser under 3 måneder

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Den afgørende test for jobreformen er, at der ikke opstår flaskehalse og mangel på arbejdskraft. Det er positivt, at jobcentrenes rolle er styrket. Det giver mulighed for bedre samarbejde om at opfylde virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Det er fornuftigt, at investeringer i uddannelse skal målrettes arbejdsmarkedets behov, og at der ikke satses store beløb på langvarig og perspektivløs uddannelse.

Det er positivt, at jobcentrene gennem flere samtaler skal holde meget tættere kontakt til ledige, ligesom der også skal være en tættere kontakt til virksomhederne. Aftalen stiller i udsigt, at der skal være en styrket opfølgning på lediges rådighed.

Det er en glædelig overraskelse, at det i slutfasen af forhandlingerne er lykkedes at reducere virksomhedernes udgifter til G-dage.”

Mere viden

Forlig om ny beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarked
18. juni 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden