EU-topmøde: Vækst, fri bevægelighed og værn mod velfærdsturisme

EU-topmødet har fastlagt dagsordenen for de næste fem års arbejde med at skabe vækst og beskæftigelse i Europa.

Regeringscheferne har sat kursen for de næste fem års arbejde. På arbejdsmarkedsområdet har en styrkelse af væksten hovedprioritet. Det skal fremmes bl.a. ved at:

  • Styrke det indre marked og indgåelse af frihandelsaftaler
  • Reducere unødvendig bureaukrati
  • Skabe velfungerende arbejdsmarkeder og uddannelsessystemer rettet mod arbejdsmarkedets behov.
  • Flytte beskatning væk fra arbejdskraften
  • Fremme arbejdskraftens frie bevægelighed og herunder sætte ind mod den begrænsede velfærdsturisme
  • Investere i det der er grundlaget for vækst og beskæftigelse

Underdirektør Nils Trampe:

”DA er enig med regeringscheferne i den kurs, de sætter for EU. Vækst og beskæftigelse er det helt centrale mål for de kommende års arbejde.

Topmødeerklæringen viser, at der enighed om, at man i fællesskab skal tackle de problemer, velfærdsturisme kan give anledning til.

Vækst i Europa skaber vækst og beskæftigelse i Danmark. Som EU-samarbejdet er udformet, så er det ikke tilstrækkeligt med gode visioner på EU-niveau. Det helt afgørende er, at medlemslandene evner at sætte handling bag ordene og omsætte den fælles EU-strategi til handlingsplaner, medlemsland for medlemsland.

Det er manglende reformer af uddannelses- og arbejdsmarkederne i en lang række medlemslande, som skaber nulvækst og stor ledighed. Manglende vækst i de lande skader Danmarks vækstmuligheder”.

EU og internationalt
27. juni 2014
KONTAKT
Underdirektør
Nils C. Trampe
33 38 92 94
nct@da.dk
LINKS
Strategic Agenda for the Union in times of change