Lavt ambitionsniveau for dagpengekommission

Mange fornuftige elementer i kommissoriet for dagpengekommissionen, men det er for uambitiøst kun at stille krav om, at den strukturelle ledighed ikke blive forhøjet, mener DA

Regeringen har i dag offentliggjort kommissoriet for den dagpengekommission, der blev aftalt under finanslovsforhandlingerne i efteråret 2012 mellem regeringen og Enhedslisten.

Regeringen skriver, at det er en ”central betingelse”, at anbefalinger fra kommissionen ikke må indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed.

Regeringen giver tre samfundsudviklinger som begrundelse for kommissoriet:

 • Ansættelsesforhold og aflønningsformer er mere fleksible og forskelligartede.
 • Den aktive indsats for at hjælpe ledige tilbage til arbejdsmarkedet er udbygget og intensiveret.
 • Realiseringen af det indre marked og øget arbejdskraftmobilitet i Europa betyder samtidig, at dagpengesystemet skal fungere på et stadigt mere internationalt arbejdsmarked.

Rammen, som regeringen udstikker for arbejdet er, at forslag til nye modeller skal understøtte:

 • Tryghed for personer ramt af ufrivillig ledighed.
 • Et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav strukturel ledighed.
 • At alle typer job skal kunne besættes.
 • Imødekommelse af forskellige behov for forskellige grupper på arbejdsmarkedet.
 • Lediges motivation til at søge arbejde samt til høj faglig og geografisk mobilitet.
 • Omkostningseffektiv og ubureaukratisk indsats, organisering og
 • administration, herunder bedre udnyttelse af digitale muligheder.
 • Kommunernes økonomiske tilskyndelse til at varetage arbejdsmarkedsopgaven effektivt.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Danmark har omkring 800.000 personer i den erhvervsaktive alder på offentlig forsørgelse. Samtidig er vi begyndt at kunne se vanskeligheder med at besætte stillinger selv om opsvinget knap nok er kommet i gang. I det lys er det slet ikke ambitiøst nok at kræve, at forslag til nye dagpengesystemer ikke skal sætte Danmark i en værre situation, end vi er i med det nuværende system.

Arbejdsgiverne vil naturligvis deltage konstruktivt i kommissionsarbejdet, men det bliver med en betydelig mere ambitiøs tilgang, end skitseret i kommissoriet.

Ambitionen skal være, at alle ledige oplever, at der er en økonomisk gevinst ved at tage et arbejde.

Det er meget tilfredsstillende, at der i kommissoriet flere steder betones, at systemet skal indrettes til at fungere i en mere global verden. Det forventer vi vil få stor betydning.”

Mere viden

Kommissorium for Dagpengekommission

Arbejdsmarked
27. juni 2014
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden