Personaleomsætning 2013

  • Årlig personaletilgang på 27,3 pct. og afgang på 25,1 pct.

Den samlede personaletilgang var på 27,3 pct. i 2013 for hele DA-området, mens den samlede personaleafgang var på 25,1 pct. Tilgangen for arbejdere var 32,0 pct. og var dermed højere end tilgangen for funktionærer, som var 22,6 pct., jf. resultaterne i tabel 1. Afgangsprocenten blandt arbejdere var 28,9 pct., mens funktionærerne oplevede en afgangsprocent på 21,1 i 2013.

Inden for de tre hovedbrancher havde både serviceprægede erhverv og bygge- og anlægsvirksomhed en tilgangsprocent, der var større end afgangsprocenten, mens fremstillingsvirksomhed havde den samme til- og afgangsprocent på 18,2 pct. Serviceprægede erhverv havde den højeste til- og afgangsprocent i 2013 på hhv. 31,4 pct. og 28,1 efterfulgt af bygge- og anlægsvirksomhed med en tilgang på 29,2 pct. og en afgang på 26,1, jf. figur 1.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2013 mellem 8,0 pct. og 12,6 pct. jf. resultaterne i tabel 2.

Inden for alle tre hovedbrancher var til- og afgangen i de fire kvartaler tilsammen højere end tallene i den årlige statistik. Årsagen hertil er, at kvartalsstatistikken også måler den personaleomsætning, som finder sted, når en medarbejder til- eller fratræder fra samme virksomhed mere end én gang inden for samme år. Herudover vil personer, som er ansat på samme arbejdssted en kortere periode flere år i træk, blive medregnet som stabile i årsstatistikken, mens de i kvartalsstatistikken vil blive medregnet som tiltrådt og fratrådt i de relevante kvartaler.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af Personaleomsætning 2013 indeholder detaljerede oplysninger om personaleomsætningen, og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, e-mail: daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
6. august 2014
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel 1Tabel 2Metode m.m.