Giv arbejdsro til dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen har i dag holdt sit første møde. Samtidig vil fagbevægelsen diskutere dagpenge med Socialdemokratiet. Kommissionen har brug for arbejdsro, mener DA.

Regeringen har nedsat en Dagpengekommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan fremtidssikres. Kommissionen har i dag holdt sit første møde.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Dagpengekommissionen har holdt sit første møde i dag. Det er meningen, at kommissionen nu skal gennemanalysere dagpengesystemet og senere komme med forslag til, hvordan dagpengesystemet bør være indrettet.

Samtidig mødes fagbevægelsen på onsdag med Socialdemokratiet, hvor fagbevægelsen vil diskutere dagpenge.

Der bør være ro om arbejdet i Dagpengekommissionen. Der skal ikke skabes unødig usikkerhed om hele dagpengesystemet, og man bør respektere regeringens meldinger om, at dagpengesystemet ikke er til diskussion i dette efterår.

Det er afgørende for Danmark og dansk økonomi, at dagpengereformen nu bliver gennemført som aftalt. Danmark har stadig et meget attraktivt dagpengesystem og et finmasket socialt sikringssystem i international sammenligning. Problemet er ikke manglen på sociale ydelser, men mangel på tilskyndelse til at tage job til 110-130 kr. pr. time.”

Arbejdsmarked
18. august 2014
KONTAKT