BeskæftigelsesIndikator på DA-området 2. kvartal 2014

  • Fremgang i beskæftigelsen
  • Størst stigning inden for serviceprægede erhverv

På DA-området steg beskæftigelsen 1,1 pct. fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Det er den største stigning i beskæftigelsen siden 4. kvartal 2007, og følger den positive fremgang i 1. kvartal 2014, hvor indikatoren viste en stigning på 0,8 pct., jf. tabel i læs mere boksen.

Den største stigning skete inden for de serviceprægede erhverv med en stigning i beskæftigelsen på 1,8 pct. efterfulgt af bygge- og anlægsvirksomhed, som steg med 0,9 pct. fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. Fremstillingsvirksomhed steg med 0,1 pct. over perioden, hvilket er en fremgang i forhold til 1. kvartal 2014, hvor fremstillingsvirksomhed faldt med 0,1 pct., jf. tabel i læs mere boksen.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt viser BeskæftigelsesIndikatoren en stigning i alle fem regioner. Størst var stigningen i beskæftigelsen blandt virksomheder beliggende i Region Sjælland, hvor beskæftigelsen steg 2,5 pct. fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. I Region Midtjylland steg beskæftigelsen 2,0 pct. og i Region Nordjylland 1,7 pct. Endelig steg beskæftigelsen med hhv. 0,9 pct. og 0,8 pct. i Region Syddanmark og i Region Hovedstaden over perioden, jf. tabel i læs mere boksen.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Der laves usikkerhedsberegninger for at finde de resultater, hvor fortegnet på indikatoren ikke er sikkert, jf. tabeller side 2. Metode til dette samt Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
20. august 2014
LÆS MERE
Printvenlig udgaveTabeller