Statsministeren giver ikke den fulde sandhed om fagforeningsfradrag

VK-regeringens indgreb mod fagforeningsfradrag var ikke ensidigt, men led i en pakke der pålagde arbejdsgivere og lønmodtagere lige store byrder, siger DA

Da VK-regeringen i 2010 indførte begrænsning i fagforeningernes fradragsret, indførte man samtidig en forlængelse af den periode, hvor arbejdsgiverne skal betale sygedagpenge fra 21 til 30 dage. Begge tiltag forbedrede statsfinanserne med trekvart milliard kroner – og både lønmodtagere og arbejdsgivere blev lige hårdt ramt.

I sit første oplæg lagde VK-regeringen op til, at både arbejdsgivernes og lønmodtagernes fradragsret for faglige kontingenter skulle begrænses. Det viste sig dog, at kontingenterne til arbejdsgivernes organisationer er på et meget lavere niveau, og en tilsvarende grænse på 3.000 kr. pr. medarbejder ville derfor give et meget beskedent provenu.
På arbejdsgiversiden har man rationaliseret så kraftigt de seneste 30 år, at virksomhederne i dag betaler mindre end en tredjedel af det kontingent, man betalte tidligere. Derfor har arbejdsgiverne heller ikke faldende tilslutning, men faktisk oplevet en lille stigning år for år.

I stedet valgte VK-regeringen at forlænge arbejdsgivernes betalingsperiode i forbindelse med sygedagpenge.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Der var absolut intet ensidigt i det, som VK-regeringen gennemførte. Virksomhederne kom til at betale 750 mio. kr. – ligesom lønmodtagerne.

Den ekstraregning, som arbejdsgiverne fik ved den lejlighed, har været overordentlig skadelig. Det er en skat på arbejde, der både svækker konkurrenceevnen og gør det dyrere at ansætte medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, der ofte har et større sygefravær

Havde den daværende regering valgt at indføre samme grænse på 3.000 kr. pr. medarbejder for arbejdsgiver/erhvervsorganisationerne, ville det intet have givet til statskassen. På arbejdsgiversiden har man rationaliseret så kraftigt de seneste 30 år, at virksomhederne i dag betaler mindre end en tredjedel af det kontingent, man betalte tidligere. Derfor har arbejdsgiverne heller ikke faldende tilslutning, men faktisk set en lille stigning år for år”.

Arbejdsmarked
19. august 2014
KONTAKT