Det er et spørgsmål om tid

Hvis vi både vil have et velfungerende arbejdsmarked og mulighed for at tage os af vores ældre familiemedlemmer i fremtiden, skal vi blive markant bedre til at prioritere vores fritid. Det er budskabet fra administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening.

Af Jørn Neergaard Larsen, administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening

Forslag om at indføre bedstemors første sygedag har været på dagsordenen igen de seneste uger. At drage omsorg for hinanden og vores nærmeste er både nødvendigt og sympatisk, men uanset hvordan man vender og drejer forslaget om øget, arbejdsgiverbetalt frihed til pasning af familiemedlemmer, så er det ikke dueligt.

Ferieparadiset Danmark

Vi lever i et land, hvor vi i forvejen har bevilliget hinanden meget fritid. Vi har fem ugers ferie og derudover typisk fem ferie-fridage/ omsorgsdage. Vi har ret til at holde fri med løn på barnets første sygedag. Hvis vores børn kommer på hospitalet, kan vi blive indlagt sammen med dem med fuld løn.

Og Danmark har et højt antal årlige feriedage. Sammenligner vi os med andre europæiske lande, ligger Danmark sammen med Tyskland helt i top med 30 årlige betalte ferie-fridage (Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Eurofound, 2014). Tæller man helligdagene med, holder danskere og tyskere i gennemsnit fri 40 dage om året. Til sammenligning holder grækere og portugisere i gennemsnit ferie i 33 dage om året.

Arbejdstiden har siden 1990 været på 37 timer om ugen. Tal fra DA’s seneste Arbejdsmarkedsrapport (januar 2014) fortæller, at Danmark er blandt de OECD- lande med laveste årlige arbejdstid. Ser man på de 15-64 årige, arbejder vi i Danmark 1.121 timer om året, mens den samme aldersgruppe i Schweiz arbejder 1.395 timer gennemsnitligt om året.

Så set over tid og set i et internationalt perspektiv har vi i Danmark endog særdeles gode rammer for, at den enkelte efter aftale og i forståelse med sin arbejdsplads kan tilrettelægge sin tid, så der kan findes de fornødne stunder til bedstemor eller andre familiemedlemmer. Debatten om bedstemors første sygedag handler derfor ikke om mere frihed, men om at vi skal prioritere den frihed, vi allerede har, på familien.

Vi skal se mulighederne i det eksisterende

Er der behov for at passe en syg forælder, findes mulighederne allerede i overenskomsterne i kraft af feriefridagene. Og den fleksibilitet er en grundsten på det danske arbejdsmarked. Her er Danmark på podiet i stort set alle discipliner – og det gælder også i spørgsmål om ferie og arbejdstid. De spørgsmål løses – og løses bedst – ved kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. De skaber rum for, at virksomheden og medarbejderne kan mødes og forhandle sig til rette.

Det er den fleksibilitet som søn, datter eller barnebarn kan trække på, når der er behov for at træde til over for ’Bedste’. Det er den, der gør den enkelte medarbejder og den enkelte arbejdsplads i stand til at prioritere og tilrettelægge. Men det skal ikke udvikle sig til skruen uden ende.

Vi har i Danmark omkring 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse. Læg dertil den demografiske udfordring, når der i årerne fremover bliver væsentligt færre i den erhvervsdygtige alder til at bidrage til velfærden for et stadigt voksende antal ældre medborgere. Hvis vi skal efterlade vores børn et stærkere Danmark, så er det afgørende, at vi finder veje til at arbejde mere – ikke at komme med forslag om det modsatte.

Bragt i Altinget/Arbejdsmarked den 26. august 2014