International LønStatistik 2. kvartal 2014

  • Lønnen er tæt på at stige i samme takt i Danmark som i udlandet

Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største samhandelslande inden for fremstilling. Lønudviklingen var 1,9 pct. i Danmark i 2. kvartal 2014 set i forhold til samme kvartal året før. Blandt vores største samhandelslande var lønudviklingen 2,1 pct. i samme periode inden for fremstilling, jf. tabellen i Læs mere boksen. Det er 13. kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været højere end udlandets i 24 ud af de seneste 40 kvartaler, jf. figur 1.

Også inden for handel steg lønnen mere i udlandet end i Danmark i 2. kvartal 2014, nemlig med 1,5 pct. i udlandet og 1,4 pct. i Danmark. Inden for bygge og anlæg steg lønnen derimod mere i Danmark end i udlandet - med 1,1 pct. i Danmark og 1,0 pct. i udlandet.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 2. kvartal 2014 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 36. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation

KONTAKT
Publiceret:
3. september 2014
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version