KonfliktStatistik 2. kvartal 2014

  • Næstlaveste konfliktomfang for år med overenskomstforhandling

I 2. kvartal 2014 var der 128 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 7.567 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 32,6 personer og var af 1,3 dags varighed. For et 2. kvartal var konfliktomfanget i 2014 det næstlaveste for år med overenskomstforhandling siden 1991, hvor statistikken startede i sin nuværende form. Kun 2. kvartal 2012 ligger lavere med 4.372 tabte arbejdsdage.

Der var 86 arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 2. kvartal 2014, hvilket svarer til ca. 67 pct. af alle arbejdsstandsninger. Det resulterede i 4.586 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 37,0 personer og var af 1,3 dags varighed.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsstandsninger i alt samt arbejdsstandsninger begrundet i lønspørgsmål siden 2010.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

En uddybende dokumentation findes på DA’s hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 2. kvartal 2014 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
4. september 2014
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version