Styrk det praktikplads-opsøgende arbejde

De nye praktikplads-tal viser, at kun lidt over 600 elever på erhvervsuddannelserne ikke kan fortsætte deres uddannelse, fordi de mangler en praktikplads. De 600 elever skal ses i forhold til, at over 77.000 elever lige nu er i gang med en uddannelse og er i praktik. Alligevel støtter DA planerne om at udvikle og forstærke det praktikplads-opsøgende arbejde. Senest Venstres udmelding om, at der skal tilføres 45 mio. kr. til at udvikle flere praktikpladser.

På mange skoler, foregår det praktikpladsopsøgende arbejde meget professionelt. Der er ansat engagerede konsulenter, der regelmæssigt besøger praktikvirksomhederne og har kendskab til de udfordringer, som virksomhederne står over for. Men nogle skoler gør det betydeligt bedre end andre.

Vi skal lære noget af de bedste skoler, fordi arbejdsgiverne har erfaring med, at den direkte kontakt til praktikvirksomhederne er den bedste måde til at formidle kontakt mellem de elever, der søger praktikplads og de virksomheder, der har ledige praktikpladser.

Og Venstres melding om, at netop det opsøgende arbejde skal styrkes, og at eleverne i højere grad kombinerer kortere uddannelsesaftaler ude i virksomhederne med praktikophold på skolerne, kan vi kun tilslutte os.

Uddannelse
8. september 2014
KONTAKT
LINKS
Praktikpladstal for juli