Dagpengereformen virker

SFI har udgivet en rapport om halveringen af dagpengeperioden, der bl.a. viser, at flere finder beskæftigelse sidst i dagpengeforløbet ved en 2-årig dagpengeperiode. Det er for tidligt at forsøge at måle den fulde effekt af dagpengereformen, blandt andet fordi Folketinget af flere omgange har udskudt reformen ved at indføre midlertidige ordninger, mener DA.

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har udgivet en rapport, der belyser konsekvenserne af dagpengeperiodens halvering.

Undersøgelsen viser bl.a.:

  • Cirka tre måneder før dagpengeperiodens udløb er der en statistisk signifikant stigning i afgangsraten til beskæftigelse blandt dagpengemodtagere med den nye kortere maksimale dagpengeperiode på to år

Det Økonomiske Råd har både i foråret og efteråret 2013 analyseret dagpengereformen, herunder halveringen af dagpengeperioden. Vismændenes analyser viser, at dagpengereformen har fået ledige hurtigere tilbage i job gennem mere intensiv jobsøgning. Samme konklusion har Kraka analyseret sig frem til, og de har tidligere konstateret, at ”dagpengereformen virker”.

Underdirektør Erik E. Simonsen:

”Vi har ikke set den fulde effekt af dagpengereformen endnu, da Folketinget af flere omgange har indført midlertidige ordninger, der har udskudt dagpengereformens indfasning. Frem til oktober i år vil den samlede længde af dagpenge og de midlertidige ordninger være 4 år – først derefter vil den 2-årige dagpengeperiode blive gradvist indfaset frem til 2016.

Desuden har rapporten ikke taget højde for konjunkturerne. Havde væksten i samfundet været på et mere normalt niveau, så havde effekterne af dagpengereformen været mere markante.

Det er positivt, at SFI-rapporten viser, at der på trods af indførslen af de midlertidige ordninger og dårlige konjunkturer er flere, der finder beskæftigelse tæt på dagpengeperiodens udløb ved en 2-årig dagpengeperiode, men det er for tidligt at måle på de fulde effekter af reformen.

SFI har forsøgt at undersøge effekten af en reform, mens der samtidigt er indført ændringer og midlertidige tiltag, der virker modsat. Samtidig er undersøgelsen gennemført under de nuværende konjunkturer og siger dermed ikke noget om den langsigtede og strukturelle effekt af reformen i forhold til at få ledige hurtigere tilbage i job. Det er tidligere påvist, bl.a. af Det Økonomiske Råd, at dagpengereformen virker og får flere ledige i beskæftigelse. SFI-rapporten bidrager derfor ikke med noget nyt, og det er endnu for tidligt at sige noget om, hvor stor beskæftigelseseffekten af reformen bliver, når den får lov at virke helt.

Skal Danmark have gang i vækst og beskæftigelse, så skal vi gå videre af reformvejen, så vi får gjort op med, at 800.000 på offentlig forsørgelse i den arbejdsdygtige alder er en naturlov. De lande, der overhaler Danmark i vækst og jobskabelse, er typisk lande, der har formået at bevæge sig hurtigere og mere konsekvent mod reformer, der har flyttet personer fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet”.

Mere viden

Agenda har tidligere påvist, at de personer, der har opbrugt retten til dagpenge generelt har været længe på offentlig forsørgelse. En fjerdedel har f.eks. været på offentlig forsørgelse i mere end 6 år. Læs analysen her

Arbejdsmarked
10. september 2014
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden