Tæt kontakt hjælper ledige hurtigere i job

Af chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen, Dansk Arbejdsgiverforening

Det burde være banalt, at beskæftigelsesindsatsen skal være til for at hjælpe ledige hurtigt i job. Ikke desto mindre skiver John Gudbrandsen, adm. direktør i Business Danmarks A-kasse i en kronik i Berlingske fredag den 5. september 2014, at beskæftigelsesreformen fra juni burde havde ført til at gøre livet lettere for de ledige.

Det fremstilles som et overgreb på ledige, at landets jobcentre en gang hver måned i det første halve år af ledigheden, skal interessere sig for, hvordan den enkelte ledige griber sin jobsøgning an.

Vi ved fra en gennemgang af ca. 40 danske og internationale artikler om brugen af samtaler til at få ledige i job, som professorerne Rosholm og Svarer har gennemført, at samtaler er et af de bedst virkende og mest robuste instrumenter i beskæftigelsesindsatsen over for ledige, som er klar til arbejdsmarkedet.

Det giver således god mening, at jobcentrene holder en tæt kontakt til ledige - også selv om knapt halvdelen af de nye ledige er tilbage i job efter seks måneder.

Det er ikke småpenge på de offentlige finanser, der er på spil. I rapporten fra regeringens ekspertudvalg om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats er det beskrevet, hvis ledighedsforløbene blandt de forsikrede ledige reduceres med blot en dag, vil det give en gevinst på ½ mia. kr.

Samtaler med ledige virker gennem flere forskellige kanaler. Det er veldokumenteret, at der er såkaldte motivationseffekter af samtaler, hvilket vil sige at de ledige, som skal møde til samtale, sætter lidt mere gang i jobsøgningen. Det har tilsyneladende betydning for effekten af samtaler, at de handler om job og jobmuligheder for den enkelte. Også på dette punkt sætter beskæftigelsesreformen fokus på at styrke jobcentrenes viden om udviklingen på arbejdsmarkedet og virksomhedernes faktiske efterspørgsel efter arbejdskraft.

Vi har heldigvis et arbejdsmarked i Danmark, hvor virksomhederne ansætter nye medarbejdere hele tiden. Nærmere bestemt var der 159.000 personer, der i første kvartal 2014 fandt et nyt job. Det svarer til, at virksomhederne 74 gange hver time siger goddag til en ny medarbejder.

Der er derfor rigtigt meget at gå efter som ledig i sin jobsøgning, hvis den ledige og jobcentret i fællesskab formår at give jobsøgningen et løft og rette den mod flere forskellige typer job. A-kasserne har, når de skal være med til de såkaldte fælles samtaler, et tilsvarende stort ansvar.

At der er visse positive elementer i beskæftigelsesreformen gør ikke, at DA er begejstret for det samlede resultat af den politiske aftale. Det trækker i den gale retning at give ledige rettigheder til uddannelse og at slække på kravene til aktivering.

I sidste ende skal reformen bedømmes på, i hvilket omfang jobcentrene er i stand til at målrette aktiveringsindsatsen og understøtte ledige i deres jobsøgning, således, at virksomhederne ubesværet kan ansætte de medarbejdere, de har brug for.

Bragt i Berlingske 16. september 2014