AE-rådet bringer intet nyt frem

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at det altid kan betale sig at arbejde. Men det er forkert. Rådet skjuler de faktiske problemer bag betragtninger om, at ”vi ikke kun arbejder for pengenes skyld”, mener DA.

AE-rådet har udgivet en analyse, der har til formål at påvise, at det ikke er korrekt, at det for mange danskere ikke kan betale sig økonomisk at arbejde.

AE-rådet behandler ikke det problem, at f.eks. ægtefæller på kontanthjælp er fanget i en situation, hvor den ene skal have et job til 35.000 kr. om måneden eller mere blot for at opnå en månedlig gevinst på 1.000 kr.

AE-rådet vender adskillige gange tilbage til, at der er mange andre kvaliteter ved at have et job, end de rent økonomiske og bruger det bl.a. til at forklare, at mange arbejder, selv om det ”hypotetisk” set ikke kan betale sig for dem.

AE rådets rapport forholder sig ikke til, at Danmark er et land, hvor internationale sammenligninger viser, at det meget dårligt kan betale sig at arbejde.

Et sted i rapporten forklarer AE-rådet, at når det ”hypotetisk” set ikke kan betale sig for 17.700 at arbejde, så skyldes det ”en meget lang transportafstand mellem hjem og arbejde”, mens AE-rådet udelader transportudgifter i deres egen modelopstilling, der skal forklare, at en kasseassistent med børn vil have 2.000 kr. mere om måneden ved at arbejde end ved at være på kontanthjælp. I det regnestykke har man ikke taget udgangspunkt i mindstelønnen, men taget udgangspunkt i en startløn tillagt tillæg for aftenarbejde, lørdagstillæg og søndagstillæg – svarende til ca. 1.000 kr. om måneden.

Underdirektør Erik Simonsen:

”De mange gange AE-rådet i rapporten har brug for at vende tilbage til, at ”vi ikke kun arbejder for pengenes skyld”, taler for sig selv. Arbejdernes Erhvervsråd bringer intet nyt for dagen, og Danmark er – desværre – fortsat et land, hvor der er ringe økonomisk tilskyndelse til at gå fra offentlig forsørgelse til et lavtlønnet job.

Det er en helt afgørende forklaring på, at Danmark har flere på offentlig forsørgelse, end de lande vi sammenligner os med.

AE-rådet har fuldstændig ret i, at arbejdet bringer mange andre værdier med sig end de rent økonomiske. Men det er nok en lidt flot akademisk betragtning for den person, der passer et lavtlønsjob, at ”arbejdet bærer lønnen i sig selv”.

Mere viden

Agenda 8. marts 2013: OECD: Arbejde betaler sig dårligst i Danmark

3. oktober 2013: Gevinsten ved at komme i job for nogle ledige er helt nede på 7 kr. pr. arbejdstime – og i visse tilfælde kan jobgevinsten være endnu lavere.

Klip fra Agenda-artiklen: Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Arbejdsmarked
26. september 2014
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden