Mange flere er kommet i arbejde efter dagpengeophør

Beskæftigelsesministeriet opjusterer tallet for beskæftigede efter dagpengeophør væsentligt. Samtidig viser de nye tal, at de, der opbruger dagpenge i 2014, langt hurtigere finder job end de, der opbrugte dagpenge i 2013.

Beskæftigelsesministeriet har i dag korrigeret tallene for, hvordan det går de personer, der har opbrugt deres ret til dagpenge (forsikringsperioden). De nye tal indeholder bl.a. en væsentlig opjustering af, hvor mange der kommer i job i perioden efter at forsikringsperioden er udløbet. Samtidig viser tallene, at det går pænt stærkt med at finde job, når dagpengeperioden er udløbet. I løbet af de første fem måneder i 2014 har 27 procent fundet et arbejde.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”De nye tal giver et klart billede af, at dagpengereformen virker. Vi ved at mange finder job i perioden op til at dagpengeperioden udløber, og de nye tal viser, at der også er mange, der finder job i månederne efter dagpengeperioden er udløbet.

Den positive udvikling fra 2013 til 2014 viser, at der knyttede sig særlige forhold til indfasningen af den kortere dagpengeperiode. Der er næppe tvivl om, at en del ledige har haft andre problemer end ledighed og derfor hører hjemme i andre systemer.

Der er heller ingen tvivl om, at beskæftigelseseffekten vil blive langt stærkere, når de overgangsordninger løber ud, som Folketinget har indført i form af arbejdsmarkedsydelse, der sikrer kontanthjælp uanset økonomisk behov”.

Arbejdsmarked
1. oktober 2014
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk