4000 elever fravælger praktikcentre

Samtaler med elever skal afklare deres motivation og oplyse om muligheder i praktikcentrene.

Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at ikke mindre end 4.000 elever på erhvervsskolerne har fravalgt at fortsætte deres uddannelse i et praktikcenter. Eleverne har ganske enkelt sagt nej tak til tilbuddet om praktik i et praktikcenter. Disse 4.000 elever er altså ikke aktivt i gang med deres erhvervsuddannelse, selv om eleverne har muligheden.

Elever på erhvervsskolerne har uddannelsesgaranti. De, der ikke har en praktikplads i en virksomhed, har i dag mulighed for at fortsætte deres uddannelse i et praktikcenter på en erhvervsskole. Det skal understøtte, at eleverne ikke går i stå med deres uddannelse, fordi de aktuelt har vanskeligt ved at finde en praktikplads i en virksomhed. I praktikcentret lærer eleverne fagligt det samme som i en praktikvirksomhed, men eleverne er ikke i ansættelsesforhold. Eleverne får ikke elevløn som i en virksomhed, men en lavere ydelse på SU-niveau.

Undervisningsministeriets tal fortæller ikke, om de 4.000 elever i stedet for at være i praktikcenter er i arbejde eller i gang med en anden uddannelse eller hvad eleverne i øvrigt har som indtægt, da eleverne ikke kan få ydelser fra erhvervsskolerne, når de ikke er uddannelsesaktive.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Elever, der har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse, bør udnytte deres uddannelsesgaranti og fortsætte i et praktikcenter, hvis de ikke har en praktikplads. Det er mærkeligt, at eleverne ikke gør brug af praktikcentrene, når de sikrer muligheden for at fuldføre uddannelsen. Langt de fleste elever kommer i virksomhedspraktik på et eller andet tidpunkt, hvis de starter i praktikcentret.

Erhvervsskolerne bør snarest gennemføre samtaler med disse 4.000 elever. Samtalen skal både afklare, om de reelt kan og vil gennemføre den uddannelse, de går på og hjælpe dem med at komme videre evt. via de gode uddannelsesmuligheder i praktikcentrene.”

Mere viden

Undervisningsministeriet: Nye praktikpladstal ultimo august 2014.

Uddannelse
8. oktober 2014
KONTAKT
LÆS MERE
Mere viden