Finanslov er skridt imod borgerløn

Regeringen, Enhedslisten og SF har i dag indgået en finanslovsaftale, der indfører en ny ydelse til ledige, der har opbrugt dagpengeretten og ophæver kontanthjælpsreglernes krav om, at samlevende skal forsørge hinanden. Det er de facto indførelse af borgerløn og medfører, at færre kommer i job, konstaterer DA.

I Finanslovsaftalen for 2015, som regeringen i dag har indgået med SF og Enhedslisten, bliver der indført en ny ydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge. Ydelsen, som er på kontanthjælpsniveau, får modtagerne uafhængigt af ægtefælles indtægt og egen formue.

Forligspartierne ønsker desuden at afskaffe kravet i kontanthjælpsreglerne om, at samlevende skal forsørge hinanden, hvis parret samlet kan klare sig uden offentlige ydelser.

Derudover hæver forligspartierne de laveste forsørgersatser for unge, der modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Finanslovsaftalen er skridt imod at indføre borgerløn.

Når regeringen, SF og Enhedslisten indfører en ny ydelse til a-kassemedlemmer, der har opbrugt dagpengeretten, og afvikler kontanthjælpsreglernes gensidige forsørgerpligt for samlevende, så indfører regeringen de facto borgerløn for tidligere a-kassemedlemmer.

Mennesker kan nu fortsætte på offentlig forsørgelse, selv om de reelt kan klare sig selv, fordi de har en formue eller en partner med relativ høj indkomst.

Regeringen gør dem en bjørnetjeneste. De bliver nu skubbet endnu længere væk fra arbejdsmarkedet i stedet for at komme et skridt tættere på et aktivt arbejdsliv.

Det er uforståeligt, at regeringen, SF og Enhedslisten indgår en finanslovsaftale, der udvander effekten af dagpengereformen og kontanthjælpsreformen. Resultatet er, at færre kommer i beskæftigelse.

Alene ændringen af den gensidige forsørgerpligt betyder, at 1.100 færre danskere får et job. De samlede kontanthjælpsændringer indebærer, at store dele af kontanthjælpsreformen nu er fjernet.

Finanslovsaftalen underminerer årtiers fundament for de offentlige forsørgelsesordninger, når a-kassemedlemmer, der har opbrugt deres dagpengeret, får ret til en særlig forsørgelse uafhængigt af, om de har formue eller en partner, der kan forsørge dem. Hvis de havde et reelt behov, kunne de modtage kontanthjælp ligesom alle andre.”

Mere viden

Link til Finanslovsaftalen for 2015

Arbejdsmarked
13. november 2014
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden