BeskæftigelsesIndikator på DA-området 3. kvartal 2014

  • Fremgang i beskæftigelsen
  • Størst stigning inden for bygge- og anlægsvirksomhed

På DA-området steg beskæftigelsen 1,2 pct. fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. Det er den største stigning i beskæftigelsen siden 4. kvartal 2007 og følger den positive fremgang i 2. kvartal 2014, hvor indikatoren viste en stigning på 1,1 pct., jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Den største stigning skete inden for bygge- og anlægsvirksomhed med en stigning i beskæftigelsen på 3,3 pct. Efterfulgt af fremstillingsvirksomhed, som steg med 1,1 pct. fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. Serviceprægede erhverv steg med 0,8 pct. over perioden, hvilket er en mindre stigning end 2. kvartal 2014, hvor de serviceprægede erhverv steg med 1,8 pct, jf. tabel 2 i læs mere boksen.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt viser BeskæftigelsesIndikatoren en stigning i alle fem regioner. Størst var stigningen i beskæftigelsen blandt virksomheder beliggende i Region Sjælland, hvor beskæftigelsen steg 3,1 pct. fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. I Region Midtjylland steg beskæftigelsen 2,1 pct. og i Region Syddanmark 1,9 pct. Endelig steg beskæftigelsen med hhv. 1,4 pct. og 1,2 pct. i Region Nordjylland og i Region Hovedstaden over perioden, jf. tabel 2.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2013 og 3. kvartal 2014, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Der laves usikkerhedsberegninger for at finde de resultater, hvor fortegnet på indikatoren ikke er sikkert, jf. tabel 1 og 2 i læs mere boksen. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
24. november 2014
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel 1Tabel 2